Yataklı Psikiyatri Hizmeti Veren Hastane ve Kliniklerde COVİD-19 Salgınında Çalışma Düzeni

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

COVİD-19 salgınıyla birlikte sağlık hizmetleriyle ilgili tüm kaynakların salgınla mücadeleye yöneltilmesi, elektif kabul edilebilecek işlemlerin yapılmamaya başlanması, sürekli bakım gerektiren birçok hasta ile ilgili zorluğa neden olmuştur. Bu durumun, ruhsal bozuklukları nedeniyle yatarak tedavisi gereken hastaların tıbben ele alınmasıyla ilgili ciddi sorunlara neden olması olasıdır. Bunun yanı sıra, salgının vardığı yaygınlık düzeyinde yatarak tedavi uygulanan kliniklerde yatış ve günlük psikiyatri uygulamalarının da enfeksiyon riski göz önünde bulundurularak güncellenme gereksinimi vardır. Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız, TPD Şubeleri aracılığıyla yapılan anketin sonuçları da bu gerekliliğe işaret etmektedir (https://www.psikiyatri.org.tr/2175/covid-19-salginindan-sonra-yatarak-psikiyatri-tedavi-hizmeti-verilen-kurumlarda).

Salgının daha önce yaşandığı ülkelerden uyarlanabilecek somut bir model olmaması nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu tarafından ‘COVİD-19 Salgınında Psikiyatri Yataklı Kliniklerinde Çalışma Düzeninin Uyarlanması Görev Grubu’ oluşturulmuştur. Dr. Simavi Vahip koordinatörlüğünde oluşturulan bu kurul, Dr. Ömer Aydemir, Dr. Neşe Direk, Dr. Şahut Duran, Dr. Çağdaş Eker, Dr. Bahri İnce, Dr. Neslihan Akkişi Kumsar, Dr. Timuçin Oral’dan oluşmuştur. Görev grubu, gerektiğinde psikiyatri dışı uzmanlık alanlarından da danışmanlık alarak, hızlı ve titiz bir çalışma gerçekleştirmiştir. Kendilerine tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Görev grubunun eklemelerle geliştirilip, güncellenebilir kaydıyla MYK’ya ilettiği raporu daha önce Görev Grubu sayfasına yerleştirmiş, üyelerimizi e-posta ile haberdar etmiştik. Rapor ‘Salgın döneminde psikiyatri klinikleri neden varlıklarını sürdürmelidir?’ ve ‘Yataklı psikiyatri hizmeti verilen hastane ve kliniklerde COVID-19 salgınında çalışma düzeninin uyarlanması için öneriler’ bölümlerinden oluşmaktaydı. Şimdi ‘COVİD-19 (+) Psikiyatri Servisleri Nasıl Olmalıdır?’ başlıklı metin de eklenmiş haliyle ilginize sunuyoruz. Görev grubunun TPD internet sitesine yerleştirilmiş raporuna görev grubunun sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu yönde yapılan görevlendirmelerde bu gerekliliklerin dikkate alınması için, daha önce yaptığımız gibi, raporun güncel hali Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerine, Bilim Kurulu üyelerine iletilmiştir.

Psikiyatri hekimlerine salgınla mücadele sürecinde, tüm sağlık çalışanlarına olduğu gibi, büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. Salgınla mücadelenin psikososyal boyutuyla ilgili psikiyatri uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin eğitimini aldıkları ve yetkin oldukları kendine özgü bir işlevleri olduğunu ilk günlerden itibaren konuyla ilgili her makama, her ortamda ve her yolla iletmeye çaba gösteriyoruz. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin tüm üyelerinin, çalışma birimleri ve diğer yapılarının dayanışma içinde ortaya koyduğu çalışmalar bunun bir göstergesi. Bunları da sizlerle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Tüm üyelerimize katkıları için teşekkür eder, aldığımız olumlu geribildirimleri sizler adına kabul ettiğimiz bildirmek isteriz. Her üyemizin kendi bedensel ve ruhsal sağlığını korumaya yönelik tedbirleri almakta ısrarcı olduğunu umuyor, gösterdiğimiz dayanışmayla bu salgının üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

 

"COVİD-19 Salgınında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri ile Üniversite, Devlet Hastanesi ve Özel Psikiyatri Hastanesi Yataklı Kliniklerinde Çalışma Düzeninin Uyarlanması" belgesi için tıklayınız.