DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin salgınla ilgili 7 önlem talebine TPD desteği

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Koronavirüsün neden olduğu COVİD-19 salgınının ülkemizi etkilemesinin ilk günlerinden itibaren ruhsal ve bedensel sağlığın korunması için gerekli önlemler konusunda uyarılarda bulunun Türkiye Psikiyatri Derneği, aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin de olduğu kitle örgütlerinin önlemlerle ilgili metnini imzalamıştır. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin salgınla ilgili 7 önlemi açıkladığı metnin tamamı aşağıdadır:

Biz aşağıda imzası bulunan konfederasyonlar, birlikler, sendikalar, odalar, barolar, dernekler, demokratik kitle örgütleri ve inisiyatifleri, siyasi partiler ve kişiler olarak Covid-19 salgını ile etkin mücadele için, halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için aşağıdaki 7 önlemin aciliyetini bir kez daha hatırlatıyor iş işten geçmeden gereğinin yapılması için Hükümet’i uyarmayı tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz:

1. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır.

2. Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.

3. Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

4. Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

5. Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri haline gelen Covid-19 Testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır.

6. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

7. Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)

TTB (Türk Tabipleri Birliği)

 

Kurum ve kişilerin imzasına açık olan metni imzalamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7d00f1fc-7384-11ea-b12d-d839943d748d

 

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu