TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 6. OLAĞAN MERKEZ GENEL KURULU YAPILDI.

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği 2005-2007 Merkez Yönetim Kurulu:
 
Prof. Dr. Şahika Yüksel (Genel Başkan),
Prof. Dr. Can Cimilli (Genel Başkan Yardımcısı),
Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu (Genel Sekreter),
Doç.Dr. Murat Rezaki (Sayman), 
Doç. Dr. Ali Savaş Çilli (Dış İlişkiler Sekreteri),
Dr. Şeref Özer (Bilimsel Toplantılar Sekreteri),
Dr. Neşe Direk (Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreteri)
 
Merkez Onur Kurulu  
Prof. Dr. Zeliha Tunca (Başkan),
Doç. Dr. Mustafa Sercan (Başkan Yardımcısı),
Dr. Sezai Berber (Merkez Onur Kurulu Sözcüsü)
Orhan Öztürk (Üye),
Savaş Kültür (Üye)
 
Merkez Denetleme Kurulu 
Doç. Dr. Timuçin Oral,
Yard. Doç. Dr. Burhanettin Kaya,
Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa.