DR. PSK. MERLE FRIEDMAN DA IV. RUHSAL TRAVMA TOPLANTISI'NDA

psikiyatri.org.tr /

Dr. Psk. Merle Friedman Klinik Psikolog, Belgeli Travma Uzmanı (ATSS) ve Uluslar arası Transaksiyonel Analiz Birliğinin (ITAA) klinik üyesidir. Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği (ISTSS) yönetiminde yer almaktadır, Güney Afrika Travmatik Stres Enstitüsü’nün  eş kurucusu ve yöneticisi ayrıca Güney Afrika Wits Travma Kliniği kurucularından biridir. ABD Ruh Sağlığı, Şiddet ve Travmatik Stres Çalışma Grubu, ve  ISTSS Travmatik Stresle Üzerine Uluslararası Çalışma Grubu’nun üyesidir.

Dr Friedman kendini bütünsel psikolog olarak betimliyor. İşyeri psikolojisi, önderlik, yönetim stresi, travmatik stres, yönetim rehberliği, takım oluşturma, emeklilik gibi bütünsel psikolojinin bütün yönleri kadar danışmanlık da yapıyor. Son dönemde ilgisi ve araştırmaları, Güney Afrika ortamında barış ve sağlığı oluşturmak kadar, strese yaklaşım ve toparlanma üzerinde yoğunlaşmıştır.

Anlaşmalar yapma, ders verme amacıyla ülkesi içinde ve Avustralya, Avrupa ve ABD’ye ülkeler arası çok sayıda yolculuk yapar. Travmatik stres ve toparlanma üzerine makaleleri ve kitap bölümleri vardır.