15 Mart Ankara: Sağlıkta Şiddete Karşı ‘Beyaz Miting’

psikiyatri.org.tr /

15 Mart Ankara: Sağlıkta Şiddete Karşı ‘Beyaz Miting’

Günlük mesleki uygulamalarımızda görmezden gelinemez, tahammül edilemez boyuta gelen sağlıkta şiddetin önüne geçilebilmesi amacıyla uzun süredir meslek örgütlerince çalışılmakta, yetkililer görevlerini yapmaya çağırılmaktadır. 15 Mart 2020 Pazar günü Ankara’da Türk Tabipleri Birliği ve sağlık meslek örgütlerinin davetiyle  “Büyük Beyaz Miting” düzenlenecektir.  

Sağlıkta şiddetin hekimlik mesleğini sürdürebilmemiz önünde önemli engellerden biri olmasının yanı sıra, gereksinim duyanların sağlık hizmetine erişimine de engel olduğu açıktır. Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun sorunudur ve bu haliyle gündemde tutulmalıdır.

Bu mitingle farklı şehirler, kurumlar, uzmanlık ve uygulama alanlarından hekimlerin, asistanların ve öğrencilerin ‘beyaz önlükleriyle’ bir araya gelmeleri amaçlanmaktadır.

Aşağıdaki bağlantıdan sağlıkta şiddetin en ağır örneklerinden biri olarak akıllarda yer eden Dr. Ersin Arslan anısına hazırlanmış videoyu izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=ZoXfdcqFmgQ

Şiddet üzerine uzun süredir çalışmalar yürüten Türkiye Psikiyatri Derneği mitingde yerini alacaktır. Üyelerimizin katkılarıyla sürdürülen bir çalışma, meslek yaşamı boyunca sadece 20 üyemizden 1’inin şiddete maruz kalmadığını belirttiğini, anketten önceki bir ay içinde katılımcıların yarıya yakının en az bir kez sözel şiddete maruz kaldığını göstermiştir (https://bit.ly/38qhDAn). Sağlıkta şiddetle her gün yüz yüze gelen üyelerimizin mitinge ilgi göstereceğini, çalışma arkadaşlarını haberdar edeceğini, dayanışmanın ve birlikte mücadele etmenin en iyi örneklerini sergileyeceğini umuyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu