TPD İstanbul Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

Değerli TPD İstanbul Şubesi Üyeleri,
 
TPD İstanbul Şubesi’nin 12. Olağan Genel Kurulu 23 Şubat 2020 tarihinde saat 11.00'de TPD İstanbul Şube binasında yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
 
Şubemizin 2020-2022 dönemi için yönetimini üstlenecek yeni yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı 12. Olağan Genel Kurulu'na tüm üyelerimizin katılımını beklediğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız.
 
TPD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
 
 
 Adres:
Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi
Halaskargazi Caddesi, Site Apt. No:128 K:1 Şişli–İstanbul
 
 GÜNDEM:
 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
 3. Saygı Duruşu,
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali
 Raporun okunması ve tartışılması,
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve
 tartışılması,
 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun
 aklanması,
 7. Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve
 onaylanması,
 8. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil
 ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi,
 9. Dilekler ve temenniler
10. Kapanış