"TPD Samsun Şube 2020 Olağan Genel Kurul" Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

 

A d r e s  :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

                 Psikiyatri Anabilim Dalı Eğitim Salonu

  

              

G Ü N D E M      :

 

 

1.    Açılış ve Yoklama,

2.    Saygı Duruşu,

3.    Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,

4.    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporun okunması ve tartışılması,

5.    Denetleme Kurulu raporunun okunması ve tartışılması,

6.    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun aklanması,

7.    Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,

8.    Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve

Genel Merkez Delegelerinin seçimi,

9.    Dilekler ve temenniler

10.  Kapanış.