Türkiye Psikiyatri Derneği ve etkinlikleri ile ilgili kamuoyuna hatırlatma

psikiyatri.org.tr /

Son dönemde bilimsel kanıta dayalı tıbbi uygulamalara yönelik uzmanlık alanı dışından ya da sağlık ile hiç ilgisi olmayan kişilerin halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde bilimdışı saldırıları olduğu görülmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) nereden gelirse gelsin halk sağlığını ve hastalarımızı olumsuz etkileyecek bu tür girişimlere karşı hep mücadele etmiştir ve edecektir. Bizzat derneğimizi ve derneğimizin farklı kurullarında görev yapmış üyelerimizi hedef göstererek karalamaya yönelik yazılar kaleme alındığını üzülerek görüyoruz. 

Türkiye Psikiyatri Derneği 1995 yılında kurulan, halen Türkiye’de çalışan psikiyatristlerin çok önemli bir kısmının üye olduğu bir tıpta uzmanlık derneğidir. Amaçları tüzüğünde açıkça bellidir. Amaçları doğrultusunda her yıl iki bilimsel toplantı düzenlemektedir. Bu toplantılar dernek genel kurulu tarafından kabul edilen ‘TPD Eğitim ve Toplantı Yönetmeliği’ne ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun mevzuatına göre göre düzenlenmektedir.

Ulusal Psikiyatri Kongresi, her yıl sonbahar aylarında ulusal kongre düzenleme asgari koşullarını karşılayan bir kentte düzenlenir. Kentte düzenlenme kuralı 2015 yılında yapılan genel kurulda alınmıştır. Son dört yıldır bir kent merkezinde düzenlenmesinin nedeni sadece kayıt ücretini ödeyerek, ilaç endüstrisi desteğine gerek duymadan daha çok sayıda meslektaşımızın kongreye katılmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra asistan, genç uzman ve sponsorsuz katılacak üyelerimiz için tanımlanmış çeşitli burs olanakları ile sponsorsuz katılım olabildiğince desteklenmektedir.

TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, her yılın ilkbahar aylarında düzenlenmektedir. Yıllık toplantı, TPD’nin bütün kurullarının toplandığı, Çalışma Birimleri’nin toplanıp etkinlik raporlarını sunduğu bir çalışma toplantısıdır. TPD Yıllık Toplantısına ek olarak bilimsel ve eğitsel bir sempozyum (Klinik Eğitim Sempozyumu) düzenlenmektedir. Bu toplantı sırasında da özellikle mesleki eğitimlerinin ilk yıllarında olan asistanlara yönelik ‘Mesleğe İlk Adım Programı’ düzenlenmektedir. Bu program kapsamında tanımlanan bursla, asistanların kongre katılımları dernek tarafından karşılanmaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği kurulduğu yıldan itibaren kurumsallaşmaya özel bir önem vermiştir. Bu kurumsallaşmanın en önemli göstergeleri kongre düzenlemenin MYK sorumluluğunda, ancak bağımsız bir Kongre Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenmesi, MYK ve Kongre Düzenleme Kurullarında görev yapan üyelerin, görev yaptıkları süre boyunca ilaç firmalarının eğitim sunumlarında görev almaması, kongre düzenleyici kuruluşlarla hukuk bürosu tarafından onaylanan sözleşmelerle çalışmak, ekonomik konularda her şeyin üyelere açık olması, sayılabilir. Gerek kongre gerekse diğer mesleki faaliyetlerimiz “bilim, etik ve dayanışma” ilkesiyle mevcut yasa, yönetmelik ve etik ilkelere göre yapılmaktadır. Tüm faaliyetlerimiz dernek içi kurullar tarafından denetlendiği gibi yasalar gereği İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na düzenli olarak bildirimlerde bulunulmaktadır.

Bunların ötesinde, Türkiye Psikiyatri Derneği ilaç endüstrisi ile ilişkiler konusunda kimi zaman fazla katı bulunan düzenlemelerle iş görmektedir. Toplantıların düzenlenme, katılımın desteklenmesi, tanıtım faaliyetleri ve üyelerle ilişkiler konusunda etik sınırlar ilk günden beri bu düzenlemelere yansıtılmaktadır. Yukarıda değinilen, mesleki yaşamının başlangıcındaki üyelerimize verilen eğitimlerden başlamak üzere hemen tüm eğitim etkinliklerinde ilaç endüstrisi ile ilişkiler gündeme getirilmektedir. 

Bu çerçevede Türkiye Psikiyatri Derneği ve herhangi bir faaliyeti ile ilgili olarak ‘örtülü’ tanımının kullanılması açıkça büyük bir yanılgıdır. TPD kurulduğu günden bugüne bilimsel zeminde, etik ilkelere uygun ve dayanışma içinde hareket etmekte ısrar etmektedir. Bu özellik sadece yöneticilerin değil tüm üyelerinin talep ve katkıları ile kazanılmıştır. TPD bu çabasını her dönem toplumda etkin diğer kurum ve kuruluşlarla ilkeli işbirlikleriyle sürdürmektedir. Bu irade, dayanaktan yoksun, bilim karşıtlığı zemininde yükselmeye çalışan, muğlak ithamlarla sarsılmayacak kadar güçlüdür. 

Üyelerimize ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu