ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURULU

psikiyatri.org.tr /

TPD İstanbul Şube binasında TPD Dış İlişkiler Sekreteri Dr. Can Cimilli Başkanlığında yapılan kurulun ilk toplantısına  Dr. Mustafa Sercan, Dr. Berna Uluğ, Dr. Levent Küey, Dr. Peykan Gökalp, Dr. Aslıhan Polat, Dr. Aygün Ertuğrul, Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. Defne Eraslan Öztürk, Dr. Z. Nergis Aküzüm, Dr. Banu Aslantaş katıldılar. WPA, UEMS, EFPT ve WHO gibi uluslararası kuruluşların toplantılarında derneği temsil eden üyeler arasında haberleşme ve eşgüdüm sağlaması ve TPD'nin uluslararası ilişkileri için bir tür danışma kurulu işlevi üstlenmesi amaçlanan kurulun bir e-posta listesiyle haberleşmesi ve yılda en az üç kez toplanması kararlaştırıldı.