Ruh sağlığı hizmetleri, "manevi danışman" yetki alanı olarak düzenlenemez!

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız;

 

25 Ekim 2019 tarih ve 30929 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 2019/18 Tebliğ No’lu Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’in ekinde yer alan “Manevi Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı”nın hukuka aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline, yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi istemi ile derneğimiz hukuk bürosu tarafından dava açılmıştır.

 

Dava açılmasına sebep olan ve resmi gazetede yayınlanan bu ekte, meslek standartlarını Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Manevi Danışmanlık’ olarak adlandırılan mesleğin görev, yetki ve yetkinlik sınırları belirlenmiştir. Ancak bu mesleğe ilişkin yetki sınırları belirlenirken, ‘dini danışmanlık’ ile sınırlı kalınmamıştır. 1219 sayılı Yasa ile düzenlenen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının ve yer yer klinik psikologların görev ve yetki tanımına girecek biçimde kişilere psikolojik sorunlarıyla baş etme yolları gösterme, kişinin manevi dünyasına ilişkin olumsuzluklar ve kritik yaşam olaylarında rehberlik etme, kayıplarla başa çıkma sürecinde ona eşlik etme gibi özünde ruh sağlığı hizmeti olan yetkiler manevi danışmanların yetkisi olarak düzenlenmiştir.

 

Düzenlemenin bir bütün olarak yetki yönünden hukuka aykırı olduğu düşünüldüğünden “Manevi Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı”nın iptali isteminde bulunulmuştur.

 

Mesleki sınır ihlallerinin önlenmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ve süreçte olan gelişmelerle ilgili üyelerimizi bilgilendireceğimizi bildiririz. 

 

Saygılarımızla.

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu