RUHSAL TRAVMA TOPLANTILARI-IV BU YIL 1-4 ARALIK TARIHLERINDE İSTANBUL'DA

psikiyatri.org.tr /

RUHSAL TRAVMA TOPLANTILARI -IV
BİLİMSEL PROGRAM

1 Aralık 2005, Perşembe
09:00 – 18:00 Kayıt
10:30 - 12:00
Salon 1 Panel 1
İnsan elinden çıkan travmalarda tedaviye ilişkin konular
Oturum Başkanı Tamer Aker
Konuşmacılar
Will de Jong Cinsel anlamda suistimal edilen erkeklerin tedavisi
Caroline Schlar   İnsan eliyle oluşan şiddet mağdurlarında tıbbi ve psikolojik tedavi I
Laurent Subilia  İnsan eliyle oluşan şiddet mağdurlarında tıbbi ve psikolojik tedavi II
Sylvie Rombaldi  İnsan eliyle oluşan şiddet mağdurlarında tıbbi ve psikolojik tedavi III
Salon 2 Panel 2 
Travmatology çalışmalarında ruh sağlığı, travmatik stres ve etiğe ilişkin görünümler
Oturum Başkanı Peykan Gökalp
Amin Esmaili  Hayaller : Afet Sonrası Travmalar hakkındaki gerçeklerin keşfi
Koos van Essen İşkenceye maruz kalmış kişilerin tedavisinde karşıt aktarım sorunları  
Roula Michati Suriye’ de ruh sağlığının değerlendirilmesi
Peykan Gökalp Travma çalışmalarında etik üzerine notlar
13:00 - 14:30
Salon 1 Panel 3
İşkenceye bağlı ruhsal sorunlar ve tedavisi: Türkiye örneği
Oturum Başkanı Şükran İrençin
Konuşmacılar
Murat Paker 
Sezai Berber İşkencenin sonuçları ve zamansal boyutu
Özge Yenier Duman  İşkenceye bağlı ruhsal sorunların tedavisinde psikoterapi
Behice Boran Kadına yönelik işkence ve ruhsal sonuçları
Salon 2 Konferans 1
İnsan eliyle oluşan felaketlerin epidemiyolojisi
Oturum Başkanı Cavit Işık Yavuz
Konuşmacı Feride Saçaklıoğlu
14:45 - 16:15
Salon 1 Panel 4
Türkiye’de yerinden edilme, “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi”
Oturum Başkanı Volkan Ayter
Konuşmacılar
H. Deniz Yükseker Türkiye’de yerinden edilme sürecinin yarattığı kentsel sorunlar
Turgay Ünalan  Birleşmiş Milletler’in Yol Gösterici İlkeleri’nin ışığında Türkiye’de
yerinden edilme
Dilek Kurban     Zorunlu göçten kaynaklanan hak ihlallerinin Tazmini ve 5233 sayılı
yasanın bir değerlendirmesi 
Betül Çelik  Geri dönüş ve toplumsal mutabakat
Tamer Aker  Zorunlu iç göçün ruhsal sonuçları ve dönüş sonrasına yansımaları
Nilay Etiler  Türkiye’de zorunlu göç ve halk sağlığına etkileri
Salon 2 Panel 5 
Molekülden topluma, geçmişten geleceğe şiddet ve saldırganlık
Oturum Başkanı  Hamdullah Aydın
Konuşmacılar
Kerem Doksat  Evrimsel açıdan şiddet ve saldırganlık
Hamdullah Aydın  Biyolojik açıdan şiddet ve saldırganlık
Yavuz Erten  Psikososyal açıdan şiddet ve saldırganlık
Erol Göka  Kültürel ve politik açıdan şiddet ve saldırganlık
16:45-18:15
Salon 1 Panel 6  
Zorunlu iç göçe maruz kalmış insanlar ve mültecilere psikososyal yaklaşım
Oturum Başkanı  Aytül Çorapçıoğlu  
Konuşmacılar
Kemal Kuşcu
Pınar Önen Göçmenler : İhtiyaçları neler, biz ne sunuyoruz?
Filiz Demiröz  Sığınmacılık ve mültecilik: Hizmetler ve çözüm önerileri
Yener Bayram  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde zorunlu iç göç sonrası gelişen TSSB ve diğer ruhsal sorunlar.
Salon 2 Panel 7
Ruhsal Travmanın nesiller arası aktarımı ve iyileşme süreçleri
Oturum Başkanı Işıl Vahip
Konuşmacılar
Işıl Vahip
Nazan Üstündağ
Ayla Yazıcı
18:15 – 18:30
Salon 1 Açılış konuşmaları
Şahika Yüksel, Metin Bakkalcı
18:30 – 19:15
Salon 1 Konferans 2
Oturum Başkanı Füsun Sayek 
Konuşmacı Murat Belge
19:30 Açılış Kokteyli
ÇALIŞMA GRUPLARI
15:30-19:00 ÇG1
Travmatik stres sendromlarının tedavisinde BDT 
Mehmet Zihni Sungur 
2 Aralık 2005, Cuma
09:00-10:30 
Salon 1 Panel 8
Savaşın değişen doğası ve toplumlar üzerindeki etkileri: deneyimler, yaklaşımlar
Oturum Başkanı  Gencay Gürsoy 
Konuşmacılar
Cem Kaptanoğlu 
Yavuz Önen 
Ali Numan Irak' taki savaç ve çatışmaların psikososyal sonucları.
Shahrokh  Gudarzi Savaşın değişen yüzü ve yaşayanlar üzerindeki etkisi 
Salon 2 Panel 9
Dünyanın farklı bölgelerindeki çocuklar ve psikolojik travmaları
Oturum Başkanı  Neşe Erol
Konuşmacılar
Ofra Ayolon  Çocuklar terör travmasıyla nasıl başa çıkabilirler?
Işık Karakaya Terörist saldırılara çocuk ve ergenlerin ruhsal tepkileri; Kasım 2003
terörist saldırısı ardından Türk öğrencilerin değerlendirilmesi
Neşe Erol 
Zeynep Şimşek
10:45-12:00
Salon 1 İkili Konferans 1
Farklı ortamlarda kadın ve tecavüz
Oturum Başkanı  Peykan Gökalp
Konuşmacılar
Şahika Yüksel 
Ufuk Sezgin
13:30-15:00
Salon 1 Panel 10
Savaş ve halk sağliğı: Örnek olgu Irak
Oturum Başkanı  Özlem Sarıkaya
Konuşmacılar 
Zeliha Öcek Göstergelerle Irak Halkının Sağlığı 
Canan Kaynak Irak Saldırısı ve Sağlık Sistemi 
Elham Aljammas  9-4-2003 Irak savaşı öncesi ve sonrasında Musul’daki psikiyatrik
hastalıklar
Salon 2 Panel 11
İşkence : “Terörizme karşı savaş” sürecinde işkencenin yeniden meşrulaştırılması
ve psikososyal sonuçları
Oturum Başkanı Cem Kaptanoğlu 
Konuşmacılar 
James Welsh 
Christian Pross 
Şebnem K. Fincancı  İşkenceye karşı yeni düzenlemeler : Cezasızlık ve hazırlanan terörle mücadele yasasıyla meşruiyet kazandırıldığında içtenlikle uygulanabilir mi?
Inge Genefke 
15:30-17:00
Salon 1 Panel 12
Afet bölgelerindeki karmaşık insani aciller; Güney Asya deneyimi
Oturum Başkanı Ömer Taşlı
Konuşmacılar 
Eylem Şavur 
Serap Aslan
Lito Sarana 
Salon 2 Panel 13
İşkence; sonuçları ve toplumların yanıtları 
Oturum Başkanı Metin Bakkalcı
Konuşmacılar 
Levent Kutlu
Thomas Wenzel 
Melek Göregenli  Travma ve sosyal olgu olarak işkenceye ilişkin algı ve deneyimler:
İzmir ve Diyarbakır alan araştırmaları
Samir Qouta Travma ve sonuçları açısından Filistin deneyimi
17:15-19:00
Salon 1 Sözel sunumlar
Oturum Başkanı  Aslıhan Polat
Salon 2 Panel 14 
Farklı yönleriyle insan elinden çıkan travmalar ve ruh sağlığına etkileri
Oturum Başkanı  Doğan Şahin
Konuşmacılar 
Burhanettin Kaya "2 Temmuz" da "Kurban" olmak ya da "kurtulmak" : Sivas olaylarına travma penceresinden bakış
Oğuz Karamustafalıoğlu
Özlem Mestçioğlu
Mehmet Çakıcı 
ÇALIŞMA GRUPLARI
10:00-12:00 ÇG2 
Psikolojik direnci artırmak
Merle Freedman
15 :30-19 :00 ÇG3  
Travmatik stres sendromlarının tedavisinde EMDR 
Emre Konuk , İbrahim Eke
3 Aralık 2005, Cumartesi
09:00-10:30
Salon 1 Panel 15
Dünyada mülteci problemi
Oturum Başkanı Dusica Lecic-Tosevski
Konuşmacılar 
Bjørn Oscar Hoftvedt   Dünyadaki mülteci sorununa genel bir bakış
Sverre Varvin  Mültecilerin ne tür yardımlara ihtiyacı var, ne tür yardımlar alabilirler
ve sağlıkçılar neler yapabilir?
Dusica Lecic-Tosevski  Balkan savaşlarındaki mülteci akımı: kimler ve nereden geliyorlar?
Salon 2 Panel 16
Cezaevlerindeki psikososyal sorunlar ve ruhsal tedavi yaklaşımları
Oturum Başkanı  Ümit Biçer
Konuşmacılar 
Türkcan Baykal Tecritin ruh sağlığına etkilerine ilişkin araştırmalar ışığında cezaevleri.
Mehmet Bekaroğlu
Doğan Yeşilbursa
Öznur Acicbe  Cezaevi çalışanlarının ruhsal sorunlarına yönelik psikososyal
yaklaşımlar
10:45-12:00
Salon 1 Konferans 2
Terörün dünyasında barış umudunu korumak
Oturum Başkanı Emin Önder 
Konuşmacı  Arieh Shalev
13:30-15:00
Salon 1 İkili Konferans 3
Balkan savaşları ve yerinden edilme sorunları
Oturum Başkanı Sverre Varvin
Konuşmacılar
Dusica Lecic-Tosevski  Bir olgu öyküsü: Sırbıstan’daki durum ve bugüne kadar neler yapıldığı
Tanja Franciskovic Savaşa bağlı travma sonrası stres bozukluğuna özel tedaviler ne
derece etkili?
Salon 2 Panel 17 
İnsan eliyle oluşturulan travmalar bağlamında örselenen çocuk ve ailesi
Oturum Başkanı Belma Ağaoğlu
Konuşmacılar
Bahar Gökler
Dilşad Foto Özdemir
Bülent Coşkun 
Meltem Kora Sarsıntılı ortamlar, sağlam çocuklar: Travmada koruyucu etmenler
15:30-17:00
Salon 1 Panel 18 
Göç ve mültecilik sorunları: Türkiye – Almanya deneyimi 
Oturum Başkanı
Konuşmacılar
Amke Dietert  Alman Göçmen Politikası – Türk göçmenlere ilişkin, göçmen
yasalarındaki son gelişmeler 
Waltraut Wirtgen  Sığınmacılık sürecindeki mülteci mahkemeleri için uzman görüşleri ve
bu görüşleri ele alırken geliştirilen ve önerilen standartlar 
Mechthild Wenk-Ansohn Mültecilik durumunun travmatik süreçlere etkileri 
Eva van Keuk Kültürlerarası ortamlarda karmaşık travma sonuçlarının tedavisi
Hamidiye Ünal Travmaya maruz kalan kadınlara yönelik terapi yaklaşımları
Salon 2 Panel 19
Travmatik stres bozukluklarındaki yeni tedavi yaklaşımları
Oturum Başkanı  Raşit Tükel
Konuşmacılar
Arieh Shalev TSSB tedavisinde güncel farmakolojik yaklaşımlar
Oğuz Karamustafalıoğlu TSSB tedavisinde duygudurum düzenleyicileri
Emin Önder TSSB tedavisinde antidepresanlar
Ümit Tural TSSB tedavisinde kortikostreoidler
17:15-19:00
Salon 1 Panel 20
Travmanın farklı bir boyutu: Travma sonrası büyüme
Oturum Başkanı Gonca Soygüt
Konuşmacılar
Bahar Gökler
Nuray Karancı  Travmaya bağlı gelişim ve yorgayıcıları
Cengiz Kılıç Depremzedelerde travma sonrası büyüme ile psikopatoloji ilişkisi
Salon 2 Panel 21
Göç ve travma; Türkiye-Almanya olgusunun çeşitli boyutları
Oturum Başkanı   Bigin Saydam
Konuşmacılar
Derya İren Akbıyık Varto-Berlin fay hattı; göç sürecinde kırılmalar ve yeniden
yapılanmalar  
Şakir Arslan Farklı göç türlerinde psikoloji ve travmatik olayların etkisi
Norbert Hartkamp Travma; psikolojik etki, nörobiyolojik değişikler. Psikoanalitik
psikoterapi açısından gündemdeki tartışmalar
Meryam Schouler Ocak Göçmenlerle travma merkezli psikoterapi; bir vaka tartışması
ÇALIŞMA GRUPLARI
10:00-12:00 ÇG4   
Karmaşık TSSB’de tedavi yaklaşımları 
Stuart Turner
15:30-19:00 ÇG5
Travmatik stres sendromlarının tedavisinde psikodinamik psikoterapi
Işıl Vahip
4 Aralık 2005, Pazar
09:00 - 10:30
Salon 1 İkili Konferans 4
Oturum Başkanı Şahika Yüksel
Konuşmacı
Merle Freedman İnsan eliyle oluşturulan travmalardan sonra barışın kurulması:
Güney Afrika deneyimi
Stuart Turner  Birleşik Krallık afet Çalışmaları’nın 20 yılı
10:45 - 13:00
Salon 1 Forum
İnsan eliyle oluşturulan travmalarda koruma ve müdahale yöntemleri
Oturum Başkanı Metin Bakkalcı
09:00 – 13:00
Salon 2 ÇG6
Başaçıkma kaynaklarının güçlendirilmesi için yaratıcı yöntemler 
Ofra Ayalon
13:15-15:00       
Salon 1 Travma ve toplum (halk toplantısı)
Bülent Coşkun

Çalışma grupları 15 kişiyle sınırlı olup kayıt ücretli 20 YTL’dir. Kayıtlarda başvuru sırasına göre öncelik verilecektir.            

Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları – IV’ün program akışı içinde ‘Türkiye Psikiyatri Derneği Afet Psikiyatrisi Çalışma Grubu’ ve ‘Ulusal ve Uluslararası Afetlerde İşbirliği Protokolü ve Uygulamaları’ çalışma toplantıları yapılacaktır. Toplantıların yer ve zamanları ilgili katılımcılara bildirilecektir.