Yeme Bozuklukları Kursu: 9. Bahar Sempozyumu'nda Sunulacak BÇB kurslarının beşincisinin de programı açıklandı

psikiyatri.org.tr /

Psikiyatri Eğitimi Müfredatı'nı desteklemek amacıyla düzenlenen TPD Yıllık Toplantısı 9. Bahar Sempozyumu'nda sunulacak Bilimsel Çalışma Birimi kurslarının gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanmakta, hem meslek ortamına yeni girmiş meslektaşlarımızın uyumunu çabuklaştıracak, hem de kıdemli meslektaşlarımız için bir güncelleme işlevinde bulunması amaçlanmaktadır. Bu kursların beşincisinin, Yeme Bozuklukları kursunun programı açıklandı. Kurs kayıtları sempozyuma kayıt sırasında yapılacaktır.


Çalışma Biriminin adı: Yeme Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

Çalışma Birimi koordinatörünün adı: Ayça Gürdal Küey

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları: Uz. Dr. Ayça Gürdal Küey, Doç. Dr. Fulya Maner, Uz. Dr. Buket Cinemre, Prof. Dr. Başak Yücel

Kursun amacı: Asistan eğitimi ve uzman sürekli eğitimine katkıda bulunmak amacıyla Yeme Bozuklukları konusunda konuya giriş niteliğinde temel düzey eğitimini vermek

Kursun Düzeyi:
Temel düzey (Konuya giriş bilgisi)
Katılımcı sayısı: En az 10, en çok 30 kişi
Kursun süresi: 6 X 45 dk. (8.00-16.00 )

Önerilen okuma listesi:

Eating Disorders-Bruch H. Basic Books, New York 1973 Practice Guideline for Eating Disorders (revised) Am J Psychiatry 157 (suppl):1-39, 2000 Eating Disorders and Obesity – Brownell K D , Fairburn C. G. (eds) The Guilford Press ,New York 1995 Handbook of Treatment for Eating Disorders – Garner D M, Garfinkel P E , The Guilford Press, New York 1997

Hedef katılımcılar: Asistanlar ve temel bilgi talep eden uzmanlar

Kurs Programı:

 

  1.(45 dk) Tarihçe- Başak Yücel
  Tanı ve Sınıflandırma- Buket Cinemre

  2. (45 dk) Epidemiyoloji ve Diğer Psikiyatrik Tanılar ile İlişkiler- Buket Cinemre

  3. (45 dk) Anoreksiya Nervoza - Ayça Gürdal Küey

  4. (45 dk) Bulimiya Nervoza ve Atipik Yeme Bozuklukları - Fulya Maner

  5. (45 dk) Yeme Bozukluklarında Medikal Yön ve Komplikasyonlar;Yatış Endikasyonları - Başak Yücel

  6. (45 dk) Yeme Bozukluklarında İlk Görüşme ve Tedavinin Yönlendirilmesi- Ayça Gürdal Küey