İntihar Olayları Üzerine Sağlık Bakanlığı'nı İşbirliğine Davet

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak bugün, günün ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne intihar davranışının bulaşma özelliği olduğu, 10 gün içinde birbirine  benzer şekilde üç toplu intihar görülmesinin olağanüstü bir durum olduğu belirtilmiştir.  Hızlı bir şekilde konuyla ilgili Psikiyatri ve Halk Sağlığı uzmanları ile akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulu oluşturularak değerlendirme yapılması, müdahale biçimlerinin tanımlanması ve toplumun bilgilendirilmesinin önemi vurgulandı. Bu aşamada sadece intihar haberlerinin nasıl yayınlanacağı ile ilgili önlemlerin yeterli olmadığı Bakanlık bünyesinde oluşturulacak kurullarda dernek olarak elimizden gelen yardımı yapmaya hazır olduğumuzu bildirdik. 
 
Dilekçemizin ulaşmasından hemen sonra Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından aranılarak bu alanda ortak çalışma önerimizin dikkate alınacağı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulmasına karar verildiği bildirildi. 19 Kasım 2019 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek olan komisyona Türkiye Psikiyatri Derneği'nden de temsilci katılmasının önerileceği bilgisi iletilmiştir.
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu