Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı yaklaşıyor!

psikiyatri.org.tr /

Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı yaklaşıyor!

Değerli meslektaşlarımız,

TPD Yaygın Örgün Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Point Hotel Barbaros-Şişli'de gerçekleştirilecektir. Katılımcılar eğitimini tamamlamaya bir yıl ve daha az süresi kalmış psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve mecburi hizmette iki yılını doldurmamış uzman hekimlerden oluşmaktadır. 01 Kasım 2019’da başvuru süresi dolmuştur, çok sayıda başvuru içinden başvuru sırasına göre büyük çoğunluğu İstanbul dışından 60 üyemizin katılmasına karar verilmiştir. Katılımcılar için faydalı bir eğitim olmasını diliyoruz.

Programın içeriğini sizlerle de paylaşmak isteriz.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu

23 Kasım 2019 Cmartesi
SAAT KONU EĞİTİCİ
11:30-12:00 Açılış, tanışma, programın tanıtımı, beklentilerin alınması Serap Taycan,
Neşe Direk Tecirli
12:00-13:00 Psikiyatri Uzmanı Olmak: Zorunlu hizmette uzmanın karşılaştığı sorunlar, olumlu deneyimler ve Genç Psikiyatristler Komitesi Şevin Hun
13:00-14:00 ÖĞLE ARASI  
14:00-17:00 Adli Psikiyatri Etkileşimli Grup Çalışması: Bilirkişilik, ceza ehliyeti ve fiil ehliyeti, sürücü muayenesi raporları, SÜDGE, Silah ruhsatına ilişkin değerlendirme süreçleri, özürlülük, maluliyet, istirahat ve işbaşı raporları, alkol-madde kullanımıyla ilgili sorunlar ve denetimli serbestlik, kadına ve hekime yönelik şiddetin ele alınması, çocuk ve yaşlı istismarının bildirimi Burcu Rahşan Erim,
Gökçen Yılmaz Karaman
17:00-17:30 ARA  
17:30-18:30 Zorunlu Hizmette Psikiyatrist - Hak ve Yükümlülükler: Psikiyatristin özlük hakları, hak ve yükümlülükleri; savcıların ve yöneticilerin görevlendirmeleri ve hukuki düzenlemeler Av. Tülay Ekici Aksoy
18:30-20:00 AKŞAM YEMEĞİ  
  24 Kasım 2019 Pazar  
  KONU EĞİTİCİ
09:00-10:00 Çocuk Psikiyatristinin Olmadığı Yerde Ne Yapalım? Özgür Öner
10:00-10:30 ARA  
10:30-12:30 Olgu Örnekleriyle Askeri Psikiyatri Uygulamaları Özgür Maden
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI  
13:30-15:15 Şiddet Mağdurlarına Psikiyatrist Neler Yapabilir?  
  Kitlesel Travmalar Sonrası Ruh Sağlığı Hizmetleri ve İlk Müdahale Neşe Direk Tecirli
  İşkencenin Belgelendirilmesi - İstanbul Protokolü Neşe Direk Tecirli
15:15-15:30 ARA  
15:30-16:30 Sürekli Mesleki Gelişim, Yeterlilik Sınavı ve Uzmanlıkta TPD ile İlişkiler Serap Erdoğan Taycan
16:30 Kapanış  

2018 yılında gerçekleştirilen Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı'ndan