Türkiye Psikiyatri Derneği ve Kongreleri" ile ilgili bir haber üzerine hazırlanan tekzip metni

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği ve Kongreleri ile ilgili bir haber üzerine hazırlanan tekzip metni

ODATV Genel Yayın Yönetmenliği’ne,

Türkiye Psikiyatri Derneği 4500 üyesiyle Türkiye’de çalışan hemen hemen bütün psikiyatristlerin üye olduğu bir çatı dernektir. Kurumsal bir yapılanması vardır. Bir yandan 21 şubesi ile faaliyet gösterirken bir yandan da bozukluklar, sağaltımlar, alt/yan uzmanlık alanları ve diğer başlıkları altında 55 çalışma birimi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğimiz tüzüğü doğrultusunda çalışmalar yürütürken ilkbahar aylarında Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (YT-KES), sonbahar aylarında ise Ulusal Psikiyatri Kongresi (UPK) düzenlemektedir.  YT-KES daha çok derneğin çalışma birimi ve kurullarının toplandığı yıllık toplantı ve daha çok asistanlara yönelik eğitim faaliyetlerinden oluşurken, UPK tüm üyelerimizin çalışmalarını, ürünlerini sergileme olanağı bulduğu bir fuar havasında gerçekleşmektedir.

Her iki toplantı için de hem çalışma birimlerimizden hem de doğrudan üyelerimizden etkinlik önerileri alınmakta ve Program Kurulu tarafından mümkün olduğu kadar fazla sayıda üyemize sunum olanağı sağlanmaktadır. Hem etkinlik önerileri, hem de sözlü ve poster bildiriler kurul tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılarak programa yerleştirilmektedir. Tüm sunumların, bütün kongre katılımcılarının ilgisini çeken konularda olması mümkün olmadığı gibi, sadece ilgiyi hedeflenerek seçim yapılması geniş bir alan olan psikiyatrinin önemli bölümlerinin dışarıda bırakılmasını beraberinde getirir. Kongrelerimiz, benzeri bilimsel etkinlikler gibi, bilimsel birikimin geliştirilmesi amacıyla sunum, paylaşım ve tartışma zemini sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle tüm sunumların aynı bilimsel olgunluğa erişmesini beklemek doğru olmadığı gibi, sunum yapanların önemsedikleri görüş ve bulguların her zaman diğer üyelerce paylaşılması da gerekmemektedir.

Kurumsal yapılanma içinde üyelerimizin eleştiri ve geri bildirimleri her zaman değerlendirilmekte ve geri bildirimler doğrultusunda toplantıların biçim ve içeriğiyle ilgili değişiklikler yapılmaktadır. Nitekim 52. Ulusal Psikiyatri Kongresinde yapılan geri bildirimler sonucunda son üç yıldır UPK’lar katılımın kolaylaşması için şehir otellerinde yapılmaktadır.

55. Ulusal Psikiyatri Kongresini 23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Pullman Otel’de gerçekleştirdik. 1300 kayıtlı katılımcı vardı. Kongre boyunca ve ardından, hem yönetim kurulumuza hem de düzenleme kurulumuza birçok geri bildirim geldi. Bu geri bildirimleri değerlendirerek bir sonraki kongrede yapacaklarımızı ya da yapmayacaklarımızı not ediyoruz. Ayrıca geleneksel olarak kapanışta bütün katılımcılara açık olarak kongre ile ilgili geri bildirimleri alıyoruz.

ODA TV internet sitesinde 29/10/2019 tarihinde yayınlanan “Akademisyenler artık dershane teknisyenine mi dönüştü” başlıklı yazının yazarı Ahmet Koyuncu’nun derneğimiz üyesi olduğu ve 55. UPK’mize kayıtlı olmadığı anlaşılmıştır. Kongreye kayıtsız olarak mı katıldığı yoksa yazısında geçen eleştirileri sadece kongre programını inceleyerek mi yaptığı anlaşılamamıştır.

Kongre programı etkinlik önerileri değerlendirilerek Program Kurulu tarafından oluşturulmaktadır. İlaç yazılması söz konusu olan hastalıklarla ilgili sunumların gözde salonlarda ve saatlerde yapılması iddiası kasıtlı ve çirkindir. Kongre programının hızlıca gözden geçirilmesiyle bile asılsız olduğu anlaşılabilir. Herhangi bir bildiri sunumu için kongrelerde kayıt yapma gerekliliğinin nasıl bir eleştiri kaynağı olduğu da anlaşılamamıştır. Kongrelere kayıt olmadan katılmak ve sunum yapmanın olanaklı olmadığı herkesçe bilinmektedir. Çalışma birimlerinin lobicilik yapması, bildirilerin hiç kontrol edilmemesi gibi dayanaksız iddialar eleştirilerin iyi niyetli olmadığını düşündürmektedir. Böylesine ciddi iddialarla ilgili derneğimizin görüşünün alınmamasını da yayıncılık ve meslek etiği açısından uygunsuz bulduğumuzu belirtmek isteriz.

Türkiye Psikiyatri Derneği kurulduğu 1995 yılından beri mesleki gelişim, psikiyatri hekimlerinin işbirliği, dayanışması, ruh sağlığının korunması ve ruhsal hastalıkları olanların sağaltım ve bakım olanaklarının yükseltilmesi amacıyla bilim, etik ve dayanışma temel ilkeleri çerçevesinde çalışmalar yürütmektedir. Derneğimizin tüm kurulları faaliyetleri ilgili eleştiri ve geribildirime açıktır, sıklıkla bu konularla ilgili üyelerden görüş talep edilmekte, görüşlerin ifade edilebilmesi için uygun tartışma zemini sağlanmaya çalışılmaktadır. Bir hekimin üyesi olduğu derneğe doğrudan iletmek yerine haksız saldırılarda bulunması anlaşılır değildir. Üyelerimizin derneğimizle ilgili geri bildirimlerini öncelikle derneğimiz kurullarına iletmesi, yayın organlarının da bir yazıyı yayımlamadan önce temel gazetecilik kurallarından biri olan bütün ilgili tarafların görüşlerini alması konusuna özen göstermelerini arzu ederiz.  

Saygılarımızla,
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu