Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu

psikiyatri.org.tr /

‘Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu’

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından 17 Kasım Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenecek olan sempozyumun programı ekte sunulmuştur.

Uzmanlık alanımızı da yakından ilgilendiren, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin de temsilci göndererek katılacağı Sempozyuma üyelerimizin ilgi, katılım ve katkılarını bekliyoruz.

Saygılarımızla,
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu