TPD ANTALYA ŞUBESİ 3. GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

psikiyatri.org.tr /

TPD Antalya Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda görev dağılımı  aşağıdadır:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:                                                      Yedek Üyeleri:
1. Başkan :  Taha Karaman                                                       1. Mustafa Kadri Gücer
2. Başkan Yrd: Selim Sağnak                                                    2. Bahar Berberoğlu
3. Genel Sekreter: Cenk Özdemir                                             3. Oya Özgür
4. Sayman: Mehmet Eryılmaz                                                    4. Filiz Yurtman
5. Bilimsel Top. Sek: Buket Cinemre                                         5. Mükerrem Güven

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:                                                   Yedek Üyeleri:
1. Sunar Birsöz                                                                        1. Esin Özatalay
2. Abdurrahman Acar                                                              2. Nurdan Erengin
3. Erhan Özcan                                                                        3. Çığıl Fettahoğlu

Delegeler:
1. Cenk Özdemir
2. Buket Cinemre
3. Çığıl Fettahoğlu