Şehir Hastaneleri: Sempozyum ve Görev Grubu Duyurusu

psikiyatri.org.tr /


Ülkemizin birçok yerinde süren ve planlanan ‘Şehir Hastaneleri’ modeli hem sağlık hizmetinin sunumunu, hem hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, hem de uzmanlık eğitimini önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu alanda farklı şehirlerden deneyimlerin, farklı uzmanlık alanlarının bakış açılarının ele alınacağı ‘Şehir Hastaneleri Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu’ Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından 9 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Türkiye Psikiyatri Derneği’ni geçtiğimiz ay içerisinde bu alanda çalışmak üzere oluşturulan ‘Şehir hastanelerinde psikiyatri uygulamalarında sorunlar ve çözüm önerileri’ görev grubu koordinatörleri Dr. Bayram Yıldız ve Dr. Derya Öktem’in temsil edeceği sempozyumun duyuru afişi ve programı ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu


SEMPOZYUM
ŞEHİR HASTANELERİ: “YALANLAR - GERÇEKLER”

PROGRAM:

09.00-09.30: KAYIT

09.30-10.00: AÇILIŞKONUŞMALARI

Prof. Dr. Sinan ADIYAMAN / Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Pınar SAİP / İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı

10.00-12.00:PANEL: TÜRKİYE’DE ŞEHİR HASTANELERİ SÜRECİ
( Moderatör: Prof. Dr. Raşit TÜKEL / Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Eski Başkanı)

Konuşmacılar:

Şehir Hastanelerinin Finansman Yükü
Prof. Dr. Uğur EMEK / Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisat Bölümü Başkanı

Şehir Hastaneleri: Özelleştirmenin Truva Atı
Prof. Dr. Dr. Kayıhan PALA / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

Türkiye’de Şehir Hastaneleri Süreci: TTB-Tabip Odaları Mücadelesi
Uzm. Dr. Bayazıt İLHAN / Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Eski Başkanı

12.00– BASIN AÇIKLAMASI

12.30-13.30 – ARA

13.30-14.15İSTANBUL’DA ŞEHİR HASTANESİ VE TAŞINMASI BEKLENEN HASTANELER SORUNU
(Moderatör: Dr. Güray KILIÇ / İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

Konuşmacı:     Uzm. Dr. Ali ŞEKER / CHP İstanbul Milletvekili

14.15-16.30: PANEL : TÜRKİYE’DE ŞEHİR HASTANELERİ DENEYİMLERİ
(Moderatör: Dr. Bülent Nazım YILMAZ / Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri)

Konuşmacılar:

14.15-15.00: 1.Bölüm

Adana Şehir Hastanesi Deneyimi:
Doç. Dr. Ali İhsan ÖKTEN: Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Eski Başkanı

Ankara Şehir Hastanesi Deneyimi:
Uzm. Dr. Benan KOYUNCU / Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Eski Üyesi

15.00-15.15: ARA

15.15-16.30: 2. Bölüm

Bursa Şehir Hastanesi Deneyimi:
Dr. Candan COŞKUN / Bursa AOS Onkoloji Hastanesi

Mersin Şehir Hastanesi Deneyimi:
Uzm. Dr. Ayşe Jini Güneş KESKİN/ Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Eskişehir Şehir Hastanesi Deneyimi:
Uzm. Dr. Nazan AKSARAY / Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 

16.30-16.45 – ARA

16.45-17.30 – SONUÇ BİLDİRGESİ

9 Kasım 2019 Cumartesi | 09:00-17:00 | Yer: Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi