‘Yarım kalan hikayeler …’: Dr. Fikret Hacıosman’ın anısına

psikiyatri.org.tr /

‘Yarım kalan hikayeler …’: Dr. Fikret Hacıosman’ın anısına

Meslektaşımız psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın görevini yaparken, muayene odasında öldürülmesinden bu yana tam bir yıl geçti. Haber aldığımızda 54. Ulusal Psikiyatri Kongresinin açılışını yapmak üzereydik. Şimdi 55. Ulusal Psikiyatri Kongresinin hazırlıkları içindeyiz. Bu kongrede İstanbul Tabip Odası ile ortak düzenlediğimiz bir panelle kendisini anacağız. Eşi Sn. Mutlu Hacısosman da panele katılacak ve “Yarım kalan hikayeler” başlıklı konuşma yapacak. Yine kongrede, İstanbul Tabip Odası’nın ‘Sağlıkta şiddete karşı eğitim’ konulu kursunda neler yapabileceğimizi hep birlikte artışalım istiyoruz.

Sağlıkta şiddet ne yazık ki hız kesmedi, kesmiyor. Dernek olarak önlemler, çözümler üretmek üzere elimizden geldiğince çalışıyoruz ancak verimli bir aşamaya gelebildiğimizi söylemek maalesef mümkün görünmüyor. Meslektaşımızın öldürülmesi olayında mevzuat gereği düzenlenmesi gereken iş kazası raporlarını, teftiş raporlarını hem Sağlık Bakanlığı hem de Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından istedik. Bu mevzuatın temel amacı olay tekrarını önlemek, aksaklıklarla ilgili önlem almak, dolayısıyla bizleri bilgilendirmek olmalı iken, raporlar tarafımıza verilmedi. Yazışmaların içeriğinden raporların düzenlenip düzenlenmediği ve teftişin yapılıp yapılmadığı ile ilgili tereddütlerimiz oldu. Israrla istemeyi sürdürüyoruz, vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Sadece bu elim olay değil, genel olarak sağlıkta şiddet konusunda yöneticilerin ek bir çaba içinde olduklarını gösteren hiçbir çalışmaya rastlamadık. Ek çaba bir yana söz konusu mevzuatın bile uygulanmadığını görüyoruz. Şiddet ile ilgili raporlar tutulmuyor, olay analizleri yapılıp eksiklikler giderilmiyor, sağlık çalışanları eksikliklerle ilgili bilgilendirilmiyor.

Bütün meslektaşlarımızı, bütün yöneticileri tekrar tekrar sağlıkta şiddetle mücadeleye çağırıyoruz. Özellikle psikiyatrist meslektaşlarımızı dernek olarak yürütmekte olduğumuz Şiddet İzleme Kurullarının çalışmalarına destek olmaya davet ediyoruz.

Hikayesini kaldığı yerden devam ettirmeyi borç bilerek, meslektaşımız Fikret Hacıosman’ı saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu