Depremin 20. Yılında Anma ve Kitlesel Travmalar Sempozyumu’nun ardından

psikiyatri.org.tr /

Depremin 20. Yılında Anma ve Kitlesel Travmalar Sempozyumu’nun ardından

1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesinde 20 yıl önce kurulan Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi o günden bugüne afetler ve kitlesel travmalarla mücadelede birçok dernek, sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşu ile omuz omuza çalıştı; çok şey öğrendi, çok şey öğretti. Şişli Belediyesi’nin ve İstanbul Tabip Odası’nın katkıları ile 99 depreminin 20. yılında depremi anmak ve o günden bugüne yapılanları değerlendirmek, afetler ve insan eli ile oluşturulan kitlesel travmalara hazırlıklı olmak adına üzerimize düşenleri saptamak, kurumlar arası iletişimi ve örgütlenmeyi arttırmak amacıyla  afetler ile ilgili tüm kurumlar ve paydaşlar ile  iki yüze yakın kişinin katılımı ile “Depremin 20. Yılında Anma ve Kitlesel Travmalar Sempozyumu”  14 -15 Eylül 2019 tarihinde Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışı Türkiye Psikiyatri Derneği  adına Ömer Böke ve Türk Tabipleri Birliği adına Raşit Tükel tarafından yapıldı. ‘20 yılda neler öğrendik? Neler Öğrettik?’ konferansı ile Türkiye Psikiyatri Derneği ve Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Biriminin Afet ve Kitlesel Travmalar belleğini Mustafa Sercan ve Şahika Yüksel katılımcılarla paylaştı.  Depremin Yazılamayan Tarihi panelinde ile 99 depremini yaşamış ve sahada çalışmış Banu Yılmaz, Bülent Coşkun ve Ejder Akgün Yıldırım deneyimlerini paylaştı, o günlere gidildi , katılımcılar da söz alarak deneyimlerini ve duygularını ifade ettiler. Deprem gibi doğal bir olayın afete dönüşmemesi için yapılması gerekenler sempozyumun ana amaçlarında biriydi. Bu süreçte paydaşlarla birlikte çalışmak ve örgütlenme modelini birlikte konuşup tartışarak oluşturabilmek amacı ile forumlar gerçekleşitirildi. Hazırlıklı olmak, sürekli olarak iletişim halinde olmak ve bir arada çalışabilmek amacı ile geleceğe yönelik örgütlenme modelini oluşturmak yönünde adımlar atıldı. 

Belçika’dan katılan Erik De Soir kitlesel travmalar sonrası ilk müdahale ekibinde yer alan çalışanların psikososyal desteğini sağlama konusunda deneyimlerini paylaştı. Bu konuda biz ülkemizde neler yapabiliriz sorusu gündeme geldi ve katılımcılarla tartışıldı . Sonrasında Ayşe Devrim Başterzi, Şebnem Korur Fincancı ve Ümit Biçer insan eli ile oluşturulan kitlesel travmalar panelinde ülkemizde bugüne kadar yaşanan kitlesel travmamaları, yaklaşımı ve yapabileceklerimizi aktardılar. Travmalar konusunda en temel onarıcı boyutlardan olan adalet konusu Adalet sarsıldığında panelinde Ziynet Özçelik, Sebla Arcan ve Selçuk Candansayar’ın konuşmaları ile gerçekleşti. Murathan Mungan’ın Yer ve Kabuk adlı konuşması tüm katılımcıları derinden etkiledi. Doğumdan ölüme değin insanlığın yaşadıkları bir edebiyatçı tarafından bizlere anlamlı bir bütünlükle sunuldu. 

Türkiye Psikiyatri Derneği
Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi Koordinatörleri
İ. Fuat Akgül ve Gizem İskender