2019 Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı başvuruları başladı

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak ilki 2009 senesinde düzenlenen ve asistanlık sürecinin sonunda olan meslektaşlarımızın meslek yaşamına uyumunu kolaylaştırmayı amaçlayan Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Türkiye Psikiyatri Derneği Yaygın Örgün Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan bu programa, daha önce bu eğitimi almamış ve uzmanlık eğitimini tamamlamaya bir yıl ve daha az süresi kalmış psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve mecburi hizmette iki yılını doldurmamış uzman hekimler katılabilecektir.

Katılımcıların eğitim merkezine yakın bir otelde iki kişilik konaklama ve eğitim bedelleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır. İstanbul dışından başvuran katılımcılara, ulaşım bedellerini belgelemeleri halinde 250 liraya kadar destek sağlanacaktır. Katılım 60 kişiyle sınırlıdır ve başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır.

Başvuru koşulları;

 • TPD üyesi olmak ve 2019 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak,
 • 23 Kasım 2019 tarihi itibarıyla uzmanlık eğitiminin tamamlanmasına en çok bir yıl kalmış asistan olmak ya da mecburi hizmette iki yılını doldurmamış uzman hekim olmak,
 • Daha önce TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı’na katılmamış olmak.

Başvuru:
Bu eğitime katılmak isteyenlerin başvuru formunu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak 1 Kasım 2019 Cuma günü 18.00’e kadar doldurmaları gerekmektedir. Katılım konusunda kesin yanıt e-posta yoluyla başvuranlara bildirilecektir.

Başvuru Formu:
https://forms.gle/Lw4A138Y4CPY835Q8

Programdan Başlıklar:

 • Psikiyatri Uzmanı Olmak: Zorunlu hizmette uzmanın karşılaştığı sorunlar, olumlu deneyimler ve Genç Psikiyatristler Komitesi
 • Adli Psikiyatri Etkileşimli Grup Çalışması: Bilirkişilik, ceza ehliyeti ve fiil ehliyeti, sürücü muayenesi raporları, SÜDGE, Silah ruhsatına ilişkin değerlendirme süreçleri, özürlülük, maluliyet, istirahat ve işbaşı raporları, alkol-madde kullanımıyla ilgili sorunlar ve denetimli serbestlik, kadına ve hekime yönelik şiddetin ele alınması, çocuk ve yaşlı istismarının bildirimi
 • Zorunlu Hizmette Psikiyatrist: Hak ve Yükümlülükler: Psikiyatrın özlük hakları, hak ve yükümlülükleri; savcıların ve yöneticilerin görevlendirmeleri ve hukuki düzenlemeler
 • Etkileşimli grup çalışması: "Mecburi Yollarında Ben" (Kontenjan sınırlıdır, öncelik kayıt sırasında katılmak istediğini belirtenlere verilecektir.)
 • Çocuk Psikiyatristinin Olmadığı Yerde Ne Yapalım?
 • Olgu Örnekleriyle Askeri Psikiyatri Uygulamaları
 • Kitlesel Travmalar Sonrası Ruh Sağlığı Hizmetleri ve İlk Müdahale
 • İşkencenin Belgelendirilmesi - İstanbul Protokolü
 • Sürekli Mesleki Gelişim, Yeterlilik Sınavı ve Uzmanlıkta TPD ile İlişkiler

Yer: 
Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi
Meşrûtiyet mah. Halaskargazi cad. No:128 K:1 Şişli istanbul