TPD Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimleri

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BİLİŞSEL
DAVRANIŞÇI TEDAVİ EĞİTİMLERİ

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizde psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen kurumların büyük bölümünde psikoterapi eğitimi talebinin olduğu genel kabul gören bir gerçektir. Türkiye Psikiyatri Derneği, söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, 2011 yılı başında, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanında eğitim verebilecek eğiticiler yetiştirmek üzere “Psikoterapi Eğitici Eğitimi Projesi”ni başlattı. Bu projenin parçalarından biri olan “Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitici Eğitimi Programı”, Doç. Dr. Burhanettin Kaya’nın koordinatörlüğünde, İngilltere’den Satvant Singh ve Fatma Bozkurt, Türkiye’den Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın liderliğinde, Prof. Dr. Selçuk Aslan, Prof. Dr. Psk. Emine Gül Kapçı, Doç. Dr. Burhanetin Kaya, Doç Dr. Aslıhan Sayın’ın, Doç. Dr. Sibel Örsel ve Doç Dr. Olga Güriz’in yer aldıği bir eğitici ekiple, 220 saat kuramsal-uygulama ve 120 saat denetim olmak üzere toplam 330 saat süren ve 24 aya yayılan bir çalışmanın ardından 2014 yılında tamamlanmıştır. Bu eğitimin ardından 20 Aralık 2014 tarihinde 7 Bölge ve 11 ilde yürütülen, 112 saat teorik-uygulama ve 56 saat Süpervizyon eğitimi içeren bilişsel davranışçı tedavi uygulayıcı eğitiminin teorik-uygulama eğitimi de Mart 2017 tarihinde tamamlanmıştır. İkinci kez açılan BDT eğitimleri 10 ilde yürütülerek Ekim 2017- Temmmuz 2018 tarihleri arasında 112 saat teorik-uygulama, Kasım 2018- Mart 2019 tarihleri arasında 56 saat süpervizyon eğitimi tamamlanmıştır.

Yeni dönem BDT Uygulayıcı Eğitimlerine ise dört merkezde başlanması planlanmaktadır. Bu merkezler:

1.İstanbul
2.Samsun
3.İzmir
4.Kayseri-Malatya- Sivas’ta dönüşümlü

Bilişsel davranışçı Tedavi Türkiye Eğitimi Planlama
Bilişsel Davranışçı Tedavi (TPD-BDT) yeni dönem eğitimi programına 2019 yılı Kasım ayından itibaren başlanacaktır.
BDT eğitim programına katılmak isteyen meslektaşlarımızın ekteki başvuru formunu doldurarak 30.09.2019 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvurular tpdpsikoterapi@psikiyatri.org.tr adresine yapılacaktır. Gelen başvurular değerlendirilecek ve sonuç 15 Ekim 2019 tarihinde TPD web sitesinde duyurulacak ve başvuranlara e posta ile iletilecektir.

KATILIM KOŞULLARI
BDT programı psikiyatri uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına yönelik olacaktır ve her gruba toplam 35 kişi alınacaktır. Eğitim programının düzenlenebilmesi için uygun bulunan başvuru sayısının en az 30 olması gerekmektedir.

Programa Türkiye Psikiyatri Derneğine üye olan eğitimin başladığı tarihte uzmanlık eğitiminde 12 ayını doldurmuş olan uzmanlık öğrencileri ve psikiyatri uzmanları başvurabilirler.

BDT eğitim programına katılmak için başvuran adayların seçimi, adayın başvuru bilgileri, eğitim çalışmalarının sürdürüleceği bölgelerdeki şubelerin üye sayıları ve gereksinim düzeyleri gibi veriler dikkate alınarak, BDT Eğiticiler Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. BDT Eğiticiler Kurulu, “Bilişsel Davranışçı Tedavi Eğiticilerinden” oluşmaktadır. Adayların seçiminde erişkin psikiyatristlerine, eğitim olanaklarının dar olduğu bölgelerde çalışanlara, asistanların kıdemlilik sırasına ve psikiyatri uzmanlık eğitiminde görevi olanlara öncelik verilecektir.

Eğitim programında devam mecburiyeti vardır. Teorik-uygulama eğitimine iki modül ya da toplam 28 saat mazeretsiz olarak katılmayan psikoterapist adayları programdan çıkarılırlar. Adayların katıldıkları her modül sonunda geribildirim formlarını doldurmaları beklenmektedir. Geri bildirim formlarını doldurmayanlar, eğitim koşullarını tamamlamamış olanlar devam etmemiş olarak kabul edilecektir.  Adaylardan, mazeret belirtmek koşuluyla devamsızlık yapanların katılmadıkları ders veya uygulamalarla ilgili telafi çalışması yapmaları, eksik modülleri bir başka grupta tamamlamaları zorunludur.

Süpervizyon aşamasında devamsızlık hakkı yoktur. Süpervizyona devam edemeyenler TPD’nin sürmekte olan ya da gerçekleştirilecek diğer BDT eğitim gruplarında ya da TPD Kongreleri kapsamında yapılacak olan süpervizyon saatlerinde süpervizyon eğitimlerini tamamlamaları ve süpervizyon eğitiminin gereklerini yerine getirme durumunda başarılı sayılacak ve sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Adayların, aşağıdaki “Bilişsel Davranışçı Tedavi Eğitiminin Hedefleri” başlığında belirtilen bilgi, beceri ve tutumları kazanma konusunda çaba göstermeleri önemlidir. Adayların, eğitim programı çerçevesinde okumaları önerilen temel metinleri okuma konusunda gönüllü olmaları beklenir.
Eğitim programını tamamlayan psikoterapist adayları, BDT Eğiticiler Kurulu tarafından “bilgi - beceri - tutum” ve uygulamaları çerçevesinde çoktan seçmeli sınav ve ödev değerlendirmesi yoluyla değerlendirilecek ve başarılı olanlar TPD tarafından belgelendirilecektir.

Eğitim programını tamamlayamadan, BDT eğitim kurulu tarafından geçerli görülen gerekçelerle programdan ayrılmak zorunda kalan psikoterapist adaylarının, ileride açılacak veya başka bölgelerde sürmekte olan BDT eğitimlerine katılma talepleri aynı kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Genellikle ayda bir kez olmak üzere cumartesi ve pazar günleri (14 saat) yapılacak olan toplam 112 saatlik teorik ve uygulamalı (8 ay), 56 saatlik süpervizyon eğitimi (4 ay) için asistan hekim olan katılımcılardan 3000TL (250TL x 12), uzman hekim olan katılımcılardan 3600TL ( 300TL x 12) ücret talep edilecektir. Adayların kabul edildiği bildirildikten sonraki ilk hafta içinde ilk 4 modül için eğitim ücretinin Türkiye Psikiyatri Derneğinin ilgili hesaplarına yatırılması ve  dekontunun gönderilmesinin ardından kesin kabul gerçekleştirilecektir. Ulaşım ve konaklama harcamaları katılımcılara aittir. Ödemeler; ilk 4 modülün ücreti kayıt kesinleştikten sonra, ikinci dört modülün ücreti 5. Modülde ve son 4 modülün ücreti süpervizyon başlarken 9. modülde olacak şekilde yapılacaktır. 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programına meslektaşlarımızın ilgisini süreceği umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TPD Merkez Yönetim Kurulu

***BDT Başvuru Formu nu doldurarak

tpdpsikoterapi@psikiyatri.org.tr  adresine başvuruda bulunabilirsiniz.***

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEDAVİ EĞİTİMİ PROGRAM ve HEDEFLER

Bilişsel davranışçı Tedaviler (BDT), birçok ruhsal bozuklukta yaygın kullanılan, bireysel ya da grup olarak uygulanan kısa sürede önemli sonuç alınmasına olanak veren bir psikoterapi yaklaşımıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Yeterlilik Kurulu” tarafından tüm psikiyatri uzmanlık öğrencileri için yeterliliği zorunlu kılınan üç psikoterapi alanından (Uzun Süreli Psikodinamik Psikoterapi, Destekleyici Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi) biridir.

Ülkemizde bilişsel davranışçı tedavinin yeterince bilindiğini ve uygun biçimde kullanıldığını söylemek güçtür. Buna karşın son yılarda BDT eğitimlerinin artması ve eğitim alan psikiyatr sayısını çoğalması giderek bu yaklaşımın daha çok kullanılmasına yol açmıştır. Buna rağmen psikiyatri eğitiminde BDT eğitimi yetersizdir ve eğitim kurumları arasında BDT eğitimi almış psikiyatri uzmanı ve asistanı açısından büyük farklılıklar vardır. TPD Yeterlilik Kurulu tarafından belirlenmiş “Çekirdek Kuramsal Eğitim Programı”nda da BDT eğitimi yer almaktadır.

BDT, sorun çözmeye yönelik, kısa süreli, ekonomik, yardım isteyen bireye kolay anlaşılan ve bir tedavi rasyoneli sunan, öğrenme kuramlarına dayanan, deneysel psikopatoloji, bilim ve klinik uygulama arasında köprü oluşturan, birçok ruhsal bozukluğun tedavisi ve önlenmesinde yaygın olarak kullanılan, kanıta dayalı bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım öğrenme kuramlarına dayanan davranışçılık ile Aaron T. Beck tarafından geliştirilen bilişsel kuramın evliliği ile bugün etkin olan biçim ve terapötik müdahale araçlarına kavuşmuştur. Üçüncü dalga olarak tanımlanan BDT temelli birçok tedavi yaklaşımına da öncülük etmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen BDT eğitim programında, öğrenme kuramları, bilişsel kuram ve okullar, Bilişsel Davranışçı Tedavi’nin yaygın görülen ruhsal bozukluklarda kullanılan temel teknik ve kavramlarına yer verilecektir. Kuramsal eğitimin yanından yetişkin eğitimi ilkelerine göre uygulama ve interaktif eğitim tekniklerinin de yer aldığı eğitimde her psikoterapist adayının, tedavisini üstlendiği en az iki hastanın bilişsel davranışçı tedavisini denetim altında başlatıp sürdürmesi ve sonlandırması eğitim programının son adımı olacaktır.

Bu eğitim yaygın olarak görülen ruhsal bozukluklara ağırlık veren temel bir bilişsel davranışçı terapi eğitimini amaçlamaktadır. Bu BDT eğitim programı, 112 saat kuramsal ve uygulama, 56 saat denetim (süpervizyon) olmak üzere toplam 168 saat olarak planlanmıştır. Eğiticilerle eğitim alanlar arasında vakalar üzerinden sürdürülen denetim, kuramsal ve uygulamalı eğitimin ardından grup denetimi biçiminde BDT Eğiticileri üzerinden sürdürülmesi hedeflenmektedir. BDT Eğitim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, eğitim programının süre, takvim ve içeriğinde bazı değişiklikler yapabilir. Bilişsel davranışçı tedavi eğitimi dokuz modülden oluşmaktadır

PROGRAM

MODÜL 1 (14 saat)
· Tanışma, kurs programının tanıtımı, katılımcıların değerlendirilmesi
· Bilişsel Davranışçı Tedavilere giriş, Tarihçesi,
· Öğrenme kuramları ve bilişsel kuramlar,

MODÜL 2 (14 saat)
· Kognitif değerlendirme, kavramlaştırma ve formülasyon,
· Kognitif Tedavi seansının yapısı ve seansların yapılandırılması
· Sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif, otomatik düşüncelerin saptanması ve ele alınması, kognitif hatalar, kognitif ve davranışçı teknikler

MODÜL 3 (14 Saat)
· Depresyonun bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi- Davranışçı teknikler
· Depresyonun bilişsel davranışçı tedavisi: Bilişsel teknikler
· Depresyonun Bilişsel Davranışçı Tedavisi: Ara İnançlarla Çalışma

MODÜL 4 (14 Saat)
· Anksiyete bozukluları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,
· Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi
· Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi

MODÜL 5 (14 Saat)
· Olgu Sunumu ve Tartışma (Katılımcı sunumları ve ara süpervizyon)

MODÜL 6 (14 Saat)
· Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Değerlendirme
· Obsesif-kompulsif bozukluğun bilişsel davranışçı tedavisi

MODÜL 7 (14 Saat)
· Sosyal Anksiyete Bozukluğunun bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
· Özgül Fobilerin bilişsel davranışçı tedavisi
· Sınav anksiyetesinin bilişsel davranışçı tedavisi
· Sosyal Beceri Eğitimi

MODÜL 8 (14 Saat)
· Travma sonrası stres bozukluğunda değerlendirme ve Bilişsel Davranışçı Terapiler,
· Sağlık Anksiyetesi ve Hipokondriaziste Bilişsel Yaklaşım
· Somatizasyon ve konversiyonda bilişsel yaklaşım

MODÜL 9 (56 Saat)
· Denetim / Süpervizyon [Dört ay sürecektir]

Bilişsel Davranışçı Tedavi Eğitimi Öğrenim Hedefleri

Bilgi Hedefleri
1. Bilişsel davranışçı tedavinin tarihsel gelişimi, öğrenme kuramları, bilişsel kuram, farklı BDT yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmak.
2. Bilişsel Davranışçı tedavinin temel kavramlarını öğrenmek
3. Bilişsel davranışçı tedavilerin temel kavram ve tekniklerini, uygulama alanlarını kavramak.
4. Koşullanma, koşullu tepki, yüzleşme (exposur), Duygu, düşünce, otomatik düşünce, ara inanç, temel inanç, şema gibi bilişsel davranışçı kavramları bilmek.
5. Bilişsel davranışçı tedavinin hasta ile kurulan ilişki çerçevesinde hastanın kendi tedavi sürecinde sorumluluk almasını sağlayacak bir pratik çalışmayı terapotik ittifak çerçevesinde sürdürmeyi öğrenmek
6. BDT de kullanılan terapotik araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak
7. BDT’nin indikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmek.
8. Sürekli eğitimin, bilişsel davranışçı tedavide beceri gelişimi için önemini kavramak.

Beceri Hedefleri
1. Hastanın psikoterapiler yelpazesinde yer alan hangi psikoterapiye uygun olduğunun ayrımını yapabilmek.
2. Bilişsel-davranışçı müdahale araçlarını hastanın tanı ve bilişsel davranışçı formülasyonu çerçevesinde seçmek ve kullanabilmek.
3. Terapötik işbirliği kurup sürdürebilmek.
4. Hastayla birlikte tedavi hedeflerini belirleyebilmek.
5. Hastanın bilişsel davranışçı formülasyonunu yapabilmek,
bilişsel davranışçı tekniklerini seçebilmek ve uygulayabilmek.
6. Hastayla doğrudan ve empatik bir tarzda etkileşebilmeyi, aktif dinlemeyi öğrenmek.
7. Hastayla karşılıklı etkileşim içinde gerektiğinde geri bildirimde ve tavsiyede bulunabilmek.
8. Hastanın sorunlarını anlamak amacıyla, geçmiş deneyimlerini, sosyokültürel etkilenimlerini, ilişki kuruş kalıplarını, baş etme mekanizmalarını, korkularını, travma ve kayıplarını, umut ve beklentilerini, hastayla işbirliği içinde araştırabilmek.
9. Uygun bilişsel davranışçı müdahale/tekniklerin hasta için en uygun olduğunu saptayabilmek.
10. Hastanın psikiyatrik durumu, tedavisi ve uyumuyla bağlantılı olarak, özgül sosyal yardım sistemlerine ve sosyokültürel konulara duyarlı bir şekilde ruhsal eğitim verebilmek, önerilerde bulunabilmek.
11. Kronik hastalığı olan hastaların takibinde, hastanın uyum becerilerine, ilişkilerine, moraline ve potansiyel kaygı ve endişe kaynaklarına dikkat etmenin gerekliliğini bilmek.

Tutum Hedefleri
1. Empatik, saygılı, meraklı, açık, önyargısız olmalı, işbirliği yapabilmeli, ikilemlerle baş edebilmeli ve bir tedavi yöntemi olarak Bilişsel Davranışçı Tedavinin etkinliğine güvenmelidir.
2. Terapötik ilişkide ortaya çıkabilecek sosyokültürel, sosyoekonomik ve eğitimle ilgili konularda duyarlı olmalıdır.
3. Seansın ses ve video kayıtlarının alınmasına veya tedavi seansının doğrudan gözlemlenmesine, seansa ait notlarını grupla paylaşmaya (kapalı-güvenli BDT internet grubu da dâhil) açık olmalıdır.

TPD BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİCİLERİ

Samsun BDT Eğitimi Eğiticileri:
Özge Saraçlı, Doç. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gökhan Sarısoy Doç. Dr., Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Bölgesindeki eğiticiler dönüşümlü olarak destek vereceklerdir.

İstanbul BDT Eğitimi Eğiticileri:
Medine Yazıcı Güleç, Doç. Dr., Erenköy RSHH
Münevver Hacıoğlu, Doç. Dr. Bakırköy RSHH
Armağan Özdemir, Doç. Dr. Bakırköy RSHH
Asena Akdemir, Prof. Dr., İstinye Üniversitesi Liv Hospital
Burhanettin Kaya, Doç. Dr., Serbest çalışıyor.

İzmir BDT Eğitimi Eğiticileri:
Şebnem Parıldar, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kevser Aktaş, Uz. Dr. Tire Devlet Hastanesi
Suat Can, Uz. Dr., Antalya, Serbest çalışıyor
Aylin Yazıcı, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kayseri- Sivas- Malatya BDT Eğitimi Eğiticileri:
Şükrü Kartalcı, Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nesim Kuğu, Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Saliha Özsoy, Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi