99 Depreminin 20. Yılında Anma ve Kitlesel Travmalar Sempozyumu

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız; 

TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından, Şişli Belediyesi’nin ve İstanbul Tabip Odası’nın katkıları ile 99 depreminin 20. yılında depremi anmak ve o günden bugüne yapılanları değerlendirmek, afetler ve insan eli ile oluşturulan kitlesel travmalara hazırlıklı olmak adına üzerimize düşenleri saptamak, kurumlar arası iletişimi ve örgütlenmeyi arttırmak amacıyla 14-15 Eylül 2019’da gerçekleştireceğimiz sempozyum ile ilgili ayrıntılara web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla 

Türkiye Psikiyatri Derneği 
Merkez Yönetim Kurulu