14. Psikiyatri Yeterlik Sınavı

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimizin 14. Psikiyatri Yeterlik Sınavı 7 Eylül 2019 Cumartesi günü yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 5 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir.

Yazılı sınav 3 merkezde (Ankara, İstanbul, İzmir) eş zamanlı olarak yapılacaktır. Katılımcıların sınava girmek istedikleri merkezi başvuru dilekçesinde belirtmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınava psikiyatri uzmanlarının yanı sıra eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir. Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgelerle TPD Genel Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir.

Uygulama sınavına ise yalnızca 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yazılı sınavda başarılı olmuş psikiyatri uzmanları katılabilir. Uygulama sınavına katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgelerle TPD Genel Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir. Dilekçede kazanılmış olan yazılı sınavın tarihi yer almalıdır.

Saygılarımızla

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:
Son başvuru tarihi: 5 Eylül 2019
Sınav günü: 07 Eylül 2019, Cumartesi
Başlama Saati: 11.00

Yer:

TPD Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri

Ankara adres: Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi
Tunus Cad. 59/5 Kavaklıdere – Ankara
Tel: (0312) 468 74 97
Faks: (0312) 426 04 53

İstanbul Adres: Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi
Meşrûtiyet mah. Halaskargazi cad. No:128 K:1 Şişli istanbul
Tel : (212) 244 96 66
Faks: (212) 244 96 67

İzmir Adres: Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi
1375 Sok. No 23, Efes Apt.  Kat 2, D: 5 Alsancak – İzmir

Sınav hakkında genel bilgi için tıklayınız. 
Örnek sınav soruları için tıklayınız.

Uygulama Sınavı:
Son başvuru tarihi: 1 Ekim 2019
Gün: 5 Ekim 2019, Cumartesi
Başlama saati: Daha sonra ilan edilecektir.
Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı.
Dekanlık Binası Kat: 3      
Bornova/ İzmir.

Örnek görüşme videosu için tıklayınız.

Yazılı sınav başvurusu:
1. TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na yazılı sınava başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 1)
2.a- Uzmanlar, Uzmanlık Belgesi fotokopisi ya da uzmanlık eğitimini başarıyla bitirdiğini bildirir belge;
2.b- Asistanlar, asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği, yoksa kurumunca yazılmış son yıl asistanı olduğunu bildirir belge.
3. Sınava katılım ücreti olan 150 TL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki TR41 0006 4000 0014 2090 7593 37 Iban No'lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi.

Uygulama sınavı başvurusu (yalnızca yazılı sınavı başarmış olanlar):
1. TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na uygulama sınavına başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 2)
2. Uzmanlık Belgesi ya da eğitimi bitirme belgesi.

Başvuru adresi:
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi
Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA

Tel: (0312) 468 74 97
Fax: (0312) 426 04 53
e-mail: tpdmerkez@gmail.com