Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi

psikiyatri.org.tr /

Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde yer aldığı Sağlık Çalışanlarıın Sağlığı Çalışma Grubu tarafından Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VII. Ulusal Kongresi 19-20 Ekim 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

Kongrenin programına buradan ulaşabilirsiniz.

Her geçen gün kötüye giden çalışma koşullarına rağmen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerin uygulanması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artışı, tükenmişlik ve intiharların ele alınacağı kongreye katılımın ücretsiz olduğunu belirtmek isteriz.

Üyelerimizden katkı ve katılım bekliyoruz.

Saygılarımızla,
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu