Avrupa Psikiyatri Birliği Başkanından TPD ve TTB’ye Destek Mektubu

psikiyatri.org.tr /

Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) Başkanı Prof. Dr. Phillip Gorwood Türk Tabipleri Birliği 2016-2018 Merkez Konseyi üyelerinin savaş karşıtı bildirileri nedeniyle yargılanarak cezalandırılmalarına karar verilmesiyle ilgili Türkiye Psikiyatri Derneği başkanına hitaben bir mektup göndermiştir. Bu davada iki değerli üyemiz, Dr. Raşit Tükel ve Dr. Sezai Berber, diğer konsey üyeleri ile birlikte cezalandırılmıştı.

EPA başkanı, hangi uzmanlık alanında olursa olsun, tüm hekimlerin insan hakları ve barışı savunmak, halk sağlığını gözeterek çalışmakla ilgili mesleki ve etik sorumlulukları olduğunu belirtmiştir. Mektupta Avrupa Psikiyatri Birliğinin (EPA), Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’ne (CPME) benzer şekilde davanın sonuçlarını kınadıkları vurgulanmıştır.

Türkiye’deki meslektaşlarla dayanışma duygularını ve süreçle ilgili umutlarını belirterek sözlerine son veren EPA Başkanı Phillip Gorwood’un mektubu TPD ve uluslararası meslek birlikleri arasında karşılıklı etkileşim, bilgilendirme ve dayanışmanın bir ürünü olarak değerlendirilmiştir. Benzer bir mektubun TTB’ye de iletildiği anlaşılmaktadır. Daha önce, TTB Merkez Konsey üyelerinin gözaltına alınmaları sürecinde de Avrupa Psikiyatri Birliği ve Dünya Psikiyatri Birliği tarafından hekimler ve hekim örgütlerine destek mesajları verilmişti.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu