Tabip Odalarından TTB’ye Destek

psikiyatri.org.tr /

Türk Tabipleri Birliği 2016-2018 Merkez Konseyi üyelerinin savaş karşıtı ve barışı destekleyen açıklamaları nedeniyle yargılandıkları ve geçtiğimiz hafta cezalandırılmalarıyla sonuçlanan süreçle ilgili TTB ve 42 Tabip Odası tarafından verilen ilan ulusal gazetelerde yayımlanmıştır. 

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu