GÖZLEM KARARI İÇİN ÖN İNCELEME YAPAN PSİKİYATRİ UZMANININ DİKKATE ALMASI GEREKEN İLKELER

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız;

Güncel bir olgu nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde psikiyatrik gözlem konusu ve gözlem ile psikiyatrinin kötüye kullanımı tartışmaları gündeme gelmiştir. Gözlem gerekip gerekmediği konusunda uzman hekim raporu düzenlerken psikiyatri hekimlerinin dikkat etmesi gereken konuların belirlenmesi ile ilgili bir çalışma yapılması ve tüm psikiyatri hekimlerinin bu konuda bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür. Bu nedenle konuyla ilgili bir görev grubu kurulmuş, Hüseyin Soysal koordinatör olarak görevlendirilmiştir. Kurulan "Gözlem Kararı Verirken Psikiyatri Uzmanı için Rehber Hazırlama" görev grubu Can Ger, Doğan Yeşilbursa ve Mustafa Sercan’ın katkılarıyla bir rehber metin hazırlamıştır.

Hazırlanan bu belge; internet sitemize eklenmiş ve tüm üyelerimizin erişimine açılmıştır. Hocalarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, klinik pratikte karşılaştığımız önemli bir sorunda meslektaşlarımıza yol gösterici olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Saygılarımızla

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu