TTB Merkez Konseyinin Savaş Karşıtı Açıklaması Nedeniyle Yargılanmasıyla İlgili Açıklama

psikiyatri.org.tr /

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyeleri hakkında açılan davanın üçüncü duruşması dün Ankara Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
 
“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamaları nedeniyle yargılanan, temel görevlerinin insanı yaşatmak olduğunu, savaşın her türlüsüne karşı durduklarını her fırsatta dile getiren hekimler yargılandı. 
 
Tümü, barışa çağıran açıklamaları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten” suçlu bulundu; on hekim 1 yıl 8 ay, bir hekim 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. 
 
Barıştan ve yaşamdan yana olan hekimlerin cezalandırıldığı ülkemizde, ruh sağlığı çalışanları olarak ısrarla barıştan yana, yaşamdan yanayız.
 
Türkiye Psikiyatri Derneği & Türk Psikologlar Derneği