TPD İzmir Şubesi Etkinliği: Hangi Depresyon Bipolar Depresyondur? | Prof. Dr. Simavi Vahip

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız;
Sizleri 2019 yılı bahar dönemi son etkinliğine davet ediyoruz.
30 Mayıs 2019 Perşembe günü dernek binamızda düzenlenecek olan etkinliğimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır. 
 
Etkinliğimiz için 40 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
Katılmak isteyen meslektaşlarımızın tpdizmirpsikiyatri@gmail.com adresine ad-soyadı ve kurum bilgilerini içeren bir bilgi mesajı göndermesi rica olunur.
 
TPD İzmir Yönetim Kurulu
 

*

Hangi Depresyon Bipolar Depresyondur?
 
Konuşmacı: Prof. Dr. Simavi Vahip
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Geçtiğimiz on yıl içinde bipolar bozukluklarla ilgili en çarpıcı gelişmelerden bir tanesi depresyon dönemlerinin sıkça atlandığının ve hastaların uzun süre yetersiz tedavi aldığının ya da farklı tanılarla tedavi edilmeye çalışıldığının daha fazla anlaşılması oldu. Epidemiyolojik araştırmalar bipolar bozukluğun genel toplumda sanıldığının daha yaygın olduğunu gösterirken klinik araştırmalar antidepresan tedaviyle izlenen depresif bozukluk hastalarının önemlice bir kısmının aslında bipolar bozukluğun depresyon dönemlerini yaşadığını ortaya çıkardı.
Yine klinik araştırmalar bipolar depresyonun yineleyici depresyona göre semptomlar açısında bazı önemli farkları olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle tanı aşamasından başlayarak tedavi aşamasına kadar "Hangi depresyon bipolar depresyondur?" sorusu giderek önem kazanmıştır. 
İşte bu yeni bilgileri, tartışmaları ve yaklaşımda gereklen ayırtedici noktaları Türkiye'nin bipolar bozukluklar konusunda önde gelen bir psikiyatristinden, Prof. Dr. Simavi Vahip'ten dinleyeceğiz.
Bekleriz. 
*
30.05.2019 | 18:30-20:30 | TPD İzmir Şubesi Salonu
 
1375. Sk. No: 23 Efes Apt. Kat: 2 Daire: 11 | Alsancak | İzmir

 

Program: 

18:30 Yemek
19:30 Sunum

20:30 Sorular ve tartışma