TTB: 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü

psikiyatri.org.tr /

Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012 günü görev yaptığı hastanenin servisinde, vahşice bıçaklanarak öldürülmesinin ardından tam yedi yıl geçti. Türk Tabipleri Birliği (TTB); o tarihten bu yana sağlıkta şiddetin önlenmesi için yoğun bir çaba yürütmüş, ancak yetkili kurumlarca gerekli önlemler alınmadığı için aradan geçen süre içinde ne yazık ki pek çok hekim şiddet görmeye devam etmiştir.

Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını ve Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü tarih olan 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmesini istediklerini belirten TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Ersin Arslan’ın yedinci ölüm yıldönümünde bütün Türkiye’de uyarı eylemleri gerçekleştireceklerini bildirdi. Bu kapsamda;

  • 17 Nisan 2019, Çarşamba günü ülkemizdeki tüm sağlık kurumlarında (Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Şehir Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Tıp Merkezleri ve Özel Hastanelerde) sabah mesai başlangıcında 08.00-08.30 saatleri arasında belirlenecek bir zaman diliminde şimdiye kadar kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak,
  • Aynı gün öğlen saat 12.30’da tabip odaları tarafından belirlenecek sağlık kurumları ya da Sağlık Müdürlükleri önünde hekimler ve bütün sağlık çalışanı ekip arkadaşlarımızın katkılarıyla sağlık sendika, oda ve derneklerle birlikte basın açıklaması yapılacak (Gaziantep, Samsun ve İstanbul’daki basın açıklamaları öldürülen meslektaşlarımızın çalıştıkları hastanelerin önlerinde yapılacak.)
  • Akşam ise saat 18.00- 20.00 arasında bütün illerde, şehrin uygun bir merkezinde, sağlıkta şiddete karşı mücadelemize destek veren bütün dost kurumlar ve kişilerle birlikte ellerimizde fenerlerle “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Arıyorum!” nöbetleri gerçekleştirecektir.

TPD olarak Şiddet ile mücadele kapsamında gerçekleştirilecek bu “Beyaz Eylem”e tüm meslektaşlarımızı davet ediyor, birlikte mücadele etmenin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.
TTB web sitesi duyurusu ve haberin tamamı için : TTB Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele - Beyaz Eylemler

Saygılarımızda

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu