TPD İzmir Şubesi Etkinliği: Psikiyatrik Açıdan Obezite ve Tedavi Uygulamaları | Prof. Dr. Hayriye Elbi

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız;
Sizleri 2019 yılı Mart ayı etkinliğimize davet ediyoruz.
22 Mart 2019 Cuma günü dernek binamızda düzenlenecek olan etkinliğimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır. 
 
Etkinliğimiz için 45 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
Katılmak isteyen meslektaşlarımızın tpdizmirpsikiyatri@gmail.com adresine ad-soyadı ve kurum bilgilerini içeren bilgi mesajı göndermesi rica olunur.
 
TPD İzmir Yönetim Kurulu
 

*

Psikiyatrik Açıdan Obezite ve Tedavi Uygulamaları
 
Konuşmacı: Prof. Dr. Hayriye Elbi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmakta. Son yapılan çalışmalara göre Türkiye’de obesite görülme yaygınlığı erkeklerde %20, kadınlarda ise %40 olduğu düşünülmektedir. Obezite yalnızca bedensel bir problem olmakla kalmayıp aynı zamanda psikososyal bir sorundur. Bu nedenle genel topluma göre psikiyatrik sorunlarla daha fazla karşılaşılmaktadır. İte bu özellikler obeziteyi psikyatrinin gündemi yapmayı da gerekli kılmaktadır. Obezite, iç hastalıkları ve cerrahi ile birlikte psikiyatrinin de tedavi alanındadır. Davranışçı yaklaşımlardan bariyatrik cerrahiye kadar…

Bu toplum sağlığı açısından önemli ve psikiyatrinin gündemine giderek daha çok giren konuyu Prof. Dr. Hayriye Elbi’den dinleyeceğiz.

Bekleriz.

*
22.03.2019 | 18:00-20:30 | TPD İzmir Şubesi Salonu
 
1375. Sk. No: 23 Efes Apt. Kat: 2 Daire: 11 | Alsancak | İzmir

 

Program: 

18:00 Yemek
19:00 Sunum

20:00 Sorular ve tartışma