TPD 17. Seçimsiz Merkez Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

Sayın meslektaşlarımız,

Türkiye Psikiyatri Derneği 17. Seçimsiz Merkez Olağan Genel Kurulu 05 Nisan 2019 Cuma günü saat 13.30’da, aşağıdaki gündemle Liberty Lykia Otel-Fethiye’de toplanacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aynı yerde 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 13:30’da  aynı gündemle yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış
  2. Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;
  3. Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;
  4. Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;
  5. Genel Kurul kararlarının oluşturulması
  6. Tüzükte değişiklik önerileri
  7. Yönetmeliklerde değişiklik önerileri;

      6- Dilek, öneriler ve kapanış