Ruh Sağlığı Çalışanına Şiddet : TPD Ne Yapmalı?

psikiyatri.org.tr /

Derneğimiz ev sahipliğinde 02 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen, şiddete tüm boyutları ile bakabilmeyi, mücadeleyle ilgili strateji geliştirmeyi amaçladığımız “Ruh Sağlığı Çalışanına Şiddet: Ne Yapmalı?” başlıklı çalıştay; TPD merkez yönetim kurulu üyeleri ve bu alanda önemli katkıları olan bazı dernek üyelerimiz, TPD şubelerinden Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu Koordinatörleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına Hasan Oğan, gazeteci-yazar ve sosyolog Doğan Tılıç, gazeteci-yazar Faruk Bildirici, gazeteci-yazar Çiğdem Toker, siyasetçi ve hukukçu İlhan Cihaner, yazar ve reklamcı Ateş İlyas Başsoy, sosyal psikolog Murat Tümer, Av. Ziynet Özçelik ve Av. Semra Demir, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta Çalışan Hakları Dairesi temsilcisinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Ruh sağlığı çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele ederken; şiddetin ortaya çıkmasına sebep olan faktörlerin değerlendirildiği ve şiddet olaylarını önlemede yapılabilecek somut önerilerin tartışıldığı çalıştay; TPD Başkanı Dr. Ömer Böke’nin ‘TPD Şiddet Anketi, Ruh Sağlığı Hastaneleri Güvenliği Anketi’ sonuçlarını sunduğu açılış konuşması ile başladı.

Açılış sunumunun ardından hekime yönelik şiddet ile mücadelede dayanışma içinde bulunduğumuz TTB’nin bu alanda neler yaptığı Dr. Hasan Oğan 

tarafından katılımcılar ile paylaşıldı.

Serbest tartışma platformu öncesi yapılan son sunumda ise Av. Semra Demir “Uzmanlık dernekleri hukuki olarak neler yapabilir?” başlığıyla şiddeti önlemede ve şiddet ortaya çıktığında başvurulabilecek yasal yollar ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Sunumların ardından tüm katılımcıların bu alanda fikirlerini paylaştığı toplantıda, TPD Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu Koordinatörleri ile beraber hayata geçirilmeye çalışılan bir pilot uygulamanın yapılandırılması, olası sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışmalar yapıldı.

TPD olarak ruh sağlığı çalışanlarına yönelen şiddetin toplumsal şiddetin bir yansıması olduğunu,  bu sorunun giderek büyüdüğünü görüyor, çözüm önerileri üretmeye ve uygulamaya çalışıyoruz.

Gerçekleştirilen bu çalıştay; sorunun tespiti ve yapılabilecek somut önerileri geliştirmek konusunda oldukça verimli geçmiş olup katılımcılara bizlerle bir arada oldukları için teşekkür ederiz.


Saygılarımızla
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu