TPD-MYK 24 EYLÜL 2005 KARARLARI

psikiyatri.org.tr /


24 Eylül 2005 TPD-MYK Tutanak

 

 1. Asistan Destek Programı konusu görüşülerek, kongre bildirileri dışında destek verilebilecek kurs vb. eğitim programlarına ilişkin ölçütlerin belirlenmesine, ölçüt önerilerinin gözden geçirilmesine, ilkelerin yönergemiz ışığında yeniden düzenlenmesine, yönergemizde bazı değişiklikler yapılmasına, Asistan BÇB’ne asistan destek programının yenilenmiş şekliyle ilgili taleplerinin ve görüşlerinin sorulmasına, Şubelere de bu konuda bilgi iletilmesine,  
 2. 9. BS ve EFPT bütçeleri konusu görüşülerek, TOPKON ile hesap kesiminin tamamlanmasına,
 3. Kamu Yararına Dernek başvurusu dosyasının eski belgelerimiz güncellenerek tamamlanmasına,
 4. e-dernek konusunda Ali Savaş Çilli ile görüşülerek/yazışılarak gerekenlerin yapılmasına,
 5. Yeni Dernekler Yasası uyarınca gereken makbuz basımı konusu görüşülerek, 500 cilt, üç nüsha bastırılmasına,  basım işinin alınmış teklifler arasında en ucuz fiyatı veren Elit Matbaacılık Şirketine verilmesine,
 6. Bütçe konuları görüşülerek, vadesiz ve vadeli dolar hesabının vadeli YTL hesabına çevrilmesine, bazı dış ödemeler için 10,000 doların dolar hesabında tutulmasına, 
 7. Ödül Yönergesinde ödül miktarlarının YTL olarak yazılmasına,
 8. 41. UPK’da TPD Forum konusunun “ TPD’nin Gelecek Planları ve Önümüzdeki 5 Yıl” olarak tanımlanmasına, MYK tarafından bir sunum ile başlatılmasına,
 9. 41. UPK’da 10. Yıl için anahtarlık yaptırılmasına ve dernek standımızdan üyelerimize dağıtılmasına,
 10. 10. BS’na Cenk Tek’in konuk konuşmacı olarak davet edilmesine,
 11. 10. BS ve 3 D Toplantısı için 28 Ekim 2005’te ortak bir DK toplantısı yapılmasına,
 12. 15. APG’nin KDK ile yapılan sözleşmesi için 19 Mayıs Üniversitesi Psikiyatri Bölümü ile yazışılmasına,
 13. TPD Bülteni’nin Güz 2005 sayısının içeriği görüşülerek, Ekim sonunda basılacak şekilde çalışılmasına,
 14. Dr. Bülent Demirbek’in madde bağımlılarının yatırılması ile ilgili yazısı görüşülerek  konunun Adli Psikiyatri BÇB’ye yönlendirilmesine ,
 15. Güneydoğu Asya Depremi için toplanan bağış miktarının 5000 dolara tamamlanarak WPA’in açtığı yardım/destek hesabına gönderilmesine,
 16. İlaç ödemeleri ile ilgili (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur) düzenlemeler üzerinde çalışan komisyona bir üst yazı ile birlikte “Psikiyatri ilaçlarının kullanımına ilişkin TPD Görüşü” raporunun iletilmesine,
 17. TPD’nin kendi düzenlediği ya da düzenleyicileri arasında olduğu uluslararası katılımlı toplantılarda özel temsil toplantıları düzenlenmesine, Travma toplantısında bu çerçevede yapılacaklar için Ekim ayı MYK toplantısında yeniden görüşülmesine,
 18. WPA Güney Avrupa Bölgesi Derneklerinin temsilcilerinin WPA International İstanbul Kongresi’nde Güney Avrupa Bölge Temsilcisi liderliğinde bir araya geldiği bir toplantı düzenlenmesi için Dr. Levent Küey ile  görüşülmesine,
 19. TPD’nin dış ilişkilerinin görüşüleceği bir toplantı yapılması ( olasılıkla 28 Ekim 2005’de), toplantıya MYK üyelerinin, WPA Güney Avrupa Bölge temsilcisi Levent Küey’in, EFPT, WPA-YPC temsilcilerinin, WPA toplantılarına genç psikiyatrist (fellow) olarak katılmış psikiyatristlerin (asistan ve uzmanlar) davet edilmesine,
 20. Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlamaları çerçevesinde TND, TPD İstanbul Şubesi, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şube Başkanlığı (Dr. Abdulkadir Tapu)’nın birlikte düzenleyeceği toplantılara katılınmasına ve katkıda bulunulmasına, gelecek yıllar için bir Ruh Sağlığı Platformu çalışmasına başlanmasına ve DRSG etkinliklerinin de bu başlık altında yapılan çalışmaları yansıtacak şekilde
 21. Online Psikiyatri Dizini ile ilgili Dr. Lut Tamam ile yazışılarak durumun açıklığa kavuşturulmasına,
 22. XI. TUEK’de Raşit Tükel’in önerisi doğrultusunda “Asistan Örgütlenmesinde Tabip Odaları Çalıştayı” ve “Yeni Ceza Kanunu için Derneklerin Yapabilecekleri”  Panelinde derneğimiz temsilcilerinin (Dr. Hüseyin Soysal, Dr. Raşit Tükel, Dr. Aylin Uluşahin, Dr. Mehmet Yumru) görev alabilecekleri yolunda TTB’ye bilgi iletilmesine, Kurultay giderlerine katkı payı olarak 1000 YTL verilmesine,
 23. Merkez Onur Kurulunun 5.9.2005 tarihli MYK’ya yazısı görüşülerek, istenilen raporların oluşturulması için çalışmalara başlanmasına ve bilimsel görüş istenmesine,
 24. Sağlık Kurullarına sık olarak gelen maluliyet raporları konusu görüşülerek, bu konuda bir çalışma yapılarak oluşturulacak raporun ilgili kurumlara (Emekli Sandığı, Bağkur vb.) iletilmesine

 

karar verilmiştir.