Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından hazırlanan “Bir Psikiyatristin Mesleki Nitelikleri (Profile of a Psychiatrist)” belgesi Türkçe’ye çevrildi!

psikiyatri.org.tr /

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB; Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS) Psikiyatri Bölümünün Eğitim Daimi Kurulu (Standing Committee on Training) tarafından 2005’te geliştirilen “ATUB Bir Psikiyatristin Mesleki Nitelikleri” belgesine Türkiye’deki psikiyatrist ve asistan hekimlerin erişimini kolaylaştırmak adına TPD Merkez Yönetim Kurulu’nun girişimiyle Asistan Hekim Komitesi bünyesinde bir çeviri çalışması yürütülmüştür.

Orijinaline UEMS Psikiyatri Bölümü ve Türkiye Psikiyatri Derneği internet sitelerinden ulaşılabilen ‘Bir Psikiyatristin Mesleki Nitelikleri’ belgesine Ekin Sönmez’in koordinatörlüğünde yapılan çeviri ve redaksiyonda Asilay Şeker, Emine Tuğçe Akçaer ve Elif Subaşı görev almıştır.

Bu metin Avrupalı psikiyatristin görevlerini ve sahip olması gereken yetkinlikleri tanımlamaktadır. Bir psikiyatristin mesleğiyle ilişkili bazı kavramların tanımlarını da ele alan metinde psikiyatristlerin ötesinde tıp uzmanları, çok disiplinli ekiplerin üyeleri, hastalar ve aileleri, eğitimciler, politikacılar, kamuoyu ve sosyal medyayı da içeren bir okuyucu kitlesine ulaşılması hedeflenmiştir.

Yayınlanan profilde ;

  • Tıp Uzmanı
  • İletişimci
  • İşbirliği yapıcı
  • Lider
  • Sağlık Savunucusu
  • Bilim insanı
  • Profesyonel

olarak yedi ayrı hekim rolünün Avrupalı ​​psikiyatrlar için ne anlama geldiği ve Avrupalı ​​bir psikiyatrın göstermesi gereken yeterlikler listesi açıklanmaktadır.

Profilin Türkçe çeviri tam metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız