‘Madde bağımlılığı danışmanlığı’ ile ilgili gelişmeler

psikiyatri.org.tr /

‘Madde bağımlılığı danışmanlığı’ ile ilgili gelişmeler

Bir süredir madde kullanımı olan kişilere danışmanlık hizmeti sunmak, psikososyal değerlendirmeyle ihtiyaçlarını belirlemek, tedaviye motive etmek ve yönlendirmek, tedavi sonrası psikososyal destek sağlamak gibi çeşitli görevlere yönelik farklı kurumlarca eğitim programları düzenlenmekte, bu kişiler bu alanda çalışmalar yürütmektedir. Bu eğitim ve uygulamalarla ilgili ‘standartlar’ geliştirmek üzere Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında bir protokol imzalanmış ve ‘madde bağımlılığı danışmanlığı’ ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncelikle Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Hacettepe Üniversitesinden “madde bağımlılığı danışmanı” meslek standartları taslağı ile ilgili “standartların kalite ve kabul edilebilirliğinin arttırılması için” görüş talep  etmiştir. Bu konuyla ilgili görüşlerin toplandığından Derneğimiz dolaylı olarak haberdar olmuş ve Derneğimizden görüş istenmemesine rağmen, hastalarımıza ve topluma yönelik sorumluluğumuz bulunduğundan konu ile ilgili görüşlerimiz Türkiye Yeşilay Cemiyetine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına 26.02.2016 tarihinde bildirilmiştir.

Türkiye Yeşilay Cemiyetine bildirdiğimiz görüşün taslakla ilgili “bu alandaki hizmetin gereklerine ve hukuka aykırılık” gibi ciddi eleştiriler içermesine, Mesleki Yeterlilik Kurumuna yazdığımız yazıda “Madde Bağımlılığı Danışmanı ve Madde Bağımlılığı Danışmanı Yardımcısı ulusal meslek standartlarının onaylanmamasını ve konunun değerlendirilerek tarafımıza bilgi verilmesini” talep etmemize rağmen her iki kurumdan da o dönemde geri dönüş olmamıştır. Bununla birlikte  “Madde Bağımlılığı Danışmanlığına ilişkin Ulusal Mesleki Standartları” 10.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı oluşturulan her meslek için eğitim ve denetlemeyle ilgili yetki ve standartları belirleyen ‘ulusal yeterlilik’ hazırlanmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu 09.08.2018 tarihinde Madde Bağımlılığı Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Taslağı ile ilgili  görüş ve önerilerimizi talep etmiştir.

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumuna ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine “bu haliyle Madde Bağımlılığı Danışmanı meslek standardının ve meslek kriterlerinin belirlenmesinin bu alandaki hizmetin gereklerine ve hukuka aykırı olması nedeni ile bu mesleğin ulusal yeterliliğinin de oluşturulmaması, hatta sağlık meslekleri ile ilgili temel kanunlara aykırılık nedeniyle Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması hakkında Yönetmeliğin 12/6. Maddesi uyarınca Ulusal Meslek Standartlarının da yürürlükten kaldırılması gerektiği, aksi halde sonrasında hukuki  yollara başvuracağımız görüşü” bildirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görüşlerimizin ‘Ulusal Yeterlilik’ ile ilgili çalışmalarda dikkate alınacağı, ‘Meslek Standartları’ ile ilgili eleştirilerimizin güncelleme talebi olarak değerlendirileceği bildirilmiştir. Bu gelişmeleri takip ettiğimizi, konuyla ilgili yasal ve kurumlar arası ilişkiler yoluyla girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi bildirmek isteriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu