TPD-MYK 20 AĞUSTOS 2005 KARARLARI

psikiyatri.org.tr /


20 A
ğustos 2005 TPD-MYK Tutanağı

 

 1. WPA World Congress of Psychiatry’de açılacak standda WPA International İstanbul Kongresinin, Uluslararası Duygudurum Sempozyumunun,  Uluslararası Travma Toplantısı ve Stigma Toplantısının duyuru ve afişlerinin  sergilenmesi ve dağıtılmasına,
 2. World Congress of Psychiatry’de yapılacak olan WPA Genel Kurulu’na Merkez Yönetim Kurulu temsilcilerinin oy vermek üzere ve gözlemci üye olarak katılmasına,
 3. İstanbul Tıp Psikiyatri Vakfı’nın İstanbul Şube Binasında çalışması isteğine olumlu görüş bildirilmesine ancak konunun İstanbul Şubeye iletilerek kararın Şube YK tarafından verilmesine,
 4. Koruyucu Psikiyatri BÇB tarafından MYK’ya iletilen, Sosyal  Psikiyatri Kongresinde kazanılmış olan  ödül parasının Dernek hesabına yatırılarak projeye ve proje sahiplerine yönlendirilmesi isteğine olumlu görüş bildirilmesine,
 5. Koruyucu Psikiyatri BÇB tarafından MYK’ya iletilen çeviri kitap basımına ilişkin talebe olumsuz görüş bildirilmesine, çeviri kitapların Dernek yayını olarak basılmasının ilke olarak beimsenmediğine, bu ve bir önceki maddedeki kararların Kouyucu Psikiyatri BÇB’ye yazı ile bildirilmesine,
 6. Bilirkişilik listelerinin oluşturulmasına yönelik web sitemizdeki ilanımıza ilişkin bilgi yazısının TTB’ye iletilmesine,
 7. TTB’nin 1219 sayılı yasada değişiklik konulu yazısı görüşülerek, gönderilen taslak üzerinde çalışılarak, görüşlerin bildirilmesine,
 8. Meslek onuru ve etiğini savunan basın bildirilerinin gerekliliğine,
 9. Türkiye’de bir konferans vermek veya workshop düzenlemek için gelmek isteyen ve bu amaçla resmi bir dernek daveti talep eden A.B.D. li  Prof. Rynearson’un talebi görüşülerek, böyle bir davetin yapılmasının gerekli ve uygun görülmediğine,
 10. Merkez Genel Kurulu’nun 26 Kasım 2005 tarihinde yapılmasına, Genel Kurul için gereken çalışmaların ve toplantı organizasyonunun başlatılmasına,
 11. Ulusal Ruh Sağlığı Politikası çalışmalarının sürdürülmesine, önümüzdeki dönemde bu konuya ilişkin olarak özel çalışam grupları ve görüş toplantıları düzenlenmesine,
 12. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde düzenlenecek olan TPD Forumunda konunun “TPD’nin Gelecek Planları ve Önümüzdeki 5 Yıl” olarak belirlenmesine,
 13. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde düzenlenecek olan  Ruh  Sağlığı Politikası ile ilgili Panellere Dernek temsilcilerinin aktif katılımına,
 14. Dernek Merkezine gönderilen şikayet ve etik başvuru dosyalarının Merkez Onur Kurulu’na sevk edilmesine
 15. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinliklerinin planlanmasına

 karar verilmiştir.