Dünya Psikiyatri Birliği 2004 Uluslararası Kongresi Floransa’da Yapıldı

psikiyatri.org.tr /


Dünya Psikiyatri Birliği (DPB)’nin Dünya Psikiyatri Kongresi’nden sonraki en büyük toplantısı olarak tanımlanan, üç yılda bir düzenlenen dünya kongreleri arasındaki iki yılda dünyada tek merkezde yapılan DPB III. Uluslararası Kongresi 10-13 Kasım 2004 tarihleri arasında İtalya-Floransa’da yapıldı. Kongrenin ana teması “Psikiyatride Tedaviler: Güncel yaklaşımlar” olarak belirlenmişti....


Toplantılar Floransa Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çeşitli ülkelerden gelmiş beş binden fazla katılımcının olduğu bildirilen bu kongrede psikiyatrik hastalıklarda güncel psikoterapötik ve farmakolojik yaklaşımların ayrıntılı olarak gözden geçirildiği panel ve konferansların yanı sıra, Dünya Psikiyatri Birliği (DPB) bilimsel çalışma birimleri ve DPB bölge temsilcilikleri tarafından hazırlanan sempozyumlar düzenlendi. Bu kongre, hastalıkların mekanizmaları, tanı ve tedavilerinin tartışıldığı oturumların yanı sıra ruh sağlığı politikaları, birinci basamak psikiyatri hizmetleri, toplum psikiyatrisi, psikiyatride kültürel ve bölgesel sorunların ele alınması gibi konuları içermesi bakımından yararlı oldu. Bilimsel programın zenginliğinin yanı sıra konser ve müze gezileri gibi sosyal etkinlikler kongreyi renklendirdi. Havanın yağmurlu olmasına rağmen katılımcılar Floransa’nın büyülü atmosferinin tadını çıkardılar.

Bu kongre sırasında 2005 yılında Kahire’de yapılacak olan Dünya Psikiyatri Kongresi ve, 2006 yılında İstanbul’da yapılacak olan Dünya Psikiyatri Birliği Uluslararası Kongrelerinin tanıtımları yapıldı. Katılımcılarının İstanbul’da yapılacak olan kongreye olan ilgileri sevindiriciydi.

Ayrıca kongre sırasında DPB’nin örgüt yapısına ait birimlerin düzenlediği “iş toplantıları (business meetings)” da yapıldı. Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Mustafa Sercan, Dr. Berna Uluğ, Dr. Şeref Özer, Dr. Sezai Berber ve Türk Nöropsikiyatri Derneği adına Dr. Peykan Gökalp daha çok bu iş toplantılarına katıldılar:

  1. Dünya Sağlık Örgütü -Avrupa Masası, ve Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin düzenlediği bir iş toplantısında özellikle toplum ruh sağlığı hizmetleri ve genelde ruh sağlığı hizmetleri değerlendirildi. Ocak 2005’te Helsinki’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenecek Sağlık Bakanları Konferansı ile ilgili ön çalışmalar izlendi ve gerekli katkılarda bulunuldu.
  2. 2002 yılında Yokohama’daki Dünya Psikiyatri Kongresi sırasında George Christodoulou’nun önderliğinde temelleri atılan DPB Doğu Avrupa ve Balkan Ülkeleri Kurumsal Programı’nın üçüncü toplantısında çoğu Balkan ve Doğu Avrupa bölgesindeki üye dernek temsilcilerinin yanı sıra DPB YK üyesi Pedro Ruiz, DPB önceki başkanlarından Norman Sartorius ve destek amacıyla katılan farklı bölgelerin temsilcileri de hazır bulundu. Bu programın amacı Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerindeki psikiyatri topluluklarının ortak sorunlarını, ilgi alanlarını ve çözüm planlarının bir işbirliği çerçevesinde uygulamaya koyulmasıdır. Bu programda kuruluşundan bu yana Türkiye adına yer alan Peykan Gökalp, Sırbistan Karadağ Psikiyatri Derneği temsilcisi Dusica Lesic-Tosevski ile birlikte sekreteryada görev almıştır. Bu program, deneyim paylaşımı ve ortak çalışmalar bakımından Türkiye psikiyatri topluluğunun işbirliği ve çalışma alanlarından biri olmaya aday gibi görünmektedir.
  3. Dünya Psikiyatri Birliği Güney Avrupa Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen ve bölge temsilcisi Dr. Levent Küey’in yönettiği ‘ Akdeniz bölgesinde toplum psikiyatrisi ve psikiyatri derneklerinin rolü’ başlıklı oturumda İtalya, İsrail, Yunanistan, Türkiye, İspanya ve Güney Kıbrıs’tan katılan konuşmacılar ülkelerindeki uygulamalar ve sorunlarla ilişkili sunumlar yaptılar. Türkiye’yi Dr. Peykan Gökalp, Dr. Berna Uluğ ve Dr. Levent Küey’in temsil ettiği bu oturumda Dr. Peykan Gökalp Türk Nöropsikiyatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneklerini tanıttı ve Türkiye’de psikiyatri uygulamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi ve gereksinimleri özetledi. Bu oturumda Akdeniz bölgesinde toplum psikiyatrisi geliştirmeye yönelik çabalar ve öneriler gözden geçirildi.
  4. Avrupa Psikiyatri Asistanları Federasyonu (APAF) dönem başkanı Dr. Defne Eraslan, Federasyonun tanıtım sunumlarının yapıldığı bir sempozyumda ülkemiz psikiyatrisini ve psikiyatri eğitimini tanıtan bir sunum yaptı ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin toplantısında dönem başkanı olarak APAF’ı temsil etti. Federasyonun yıllık konferansı 2005 Mayıs ayında İstanbul’da yapılacak.
  5. DPB Uluslararası Kongresi sırasında DPB-Genç Psikiyatristler Topluluğu’nun ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıya Türkiye Psikiyatri Derneği’nin genç psikiyatrist temsilcisi olarak Dr. Aygün Ertuğrul katıldı. Bu toplantıda genç psikiyatristlerin sorunlarının ve gereksinimlerinin tespit edilmesi, genç psikiyatristler arasında iletişimin artırılmasına yönelik öneriler tartışıldı. Dünya Psikiyatri Birliği bünyesinde uluslarası e-posta ağının kurulması ve geliştirilmesi planlandı.