Psikiyatride Güncel Anketiyle Kitap Ödülü Kazananlar Açıklandı

psikiyatri.org.tr /

Bildiğiniz gibi Türkiye Psikiyatri Derneği 2011 yılında, ağırlıklı olarak uzmanlık sonrası sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişimi hedefleyen bir süreli yayını başlatmıştır. Psikiyatride Güncel adını verdiğimiz ve TPD’nin bilimsel içerikli ilk süreli yayını olan bu dergi ile önemli ve gereksinim duyulan konularda, güncel ve bilimsel bilgi ve gelişmeleri derlemek, araştırma ve kanıtların yeterli olmadığı alanlarda da uzman deneyimlerini aktarmak hedeflenmektedir. Güncel bilgi ve gelişmelerin psikiyatri çalışanlarına hızla ulaşmasının, hizmet alan hastalarımıza yönelik uygulamaların kalitesini yükseltmede de katkısı olacağına inanıyoruz.

Psikiyatride Güncel
dergisinin zaman zaman danışmanlara zaman zaman da okuyuculara yönelik hem dergiye yönelik ilgi ve okuma alışkanlıklarını değerlendiren hem de yeni konu başlıklarıyla ilgili istekleri belirleyen anketleri olagelmektedir. Son yaptığımız ankette ayrıca motivasyonu arttırmak açısından beş meslektaşımıza Türkiye Psikiyatri Derneği yayınlarından oluşan bir kitap seti hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Ankete katılım yoğun oldu ve şu anda sonuçlarını değerlendirip planlamamızı yapıyoruz. Ankete katılıp kura sonucu kitap seti ödülü kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıdadır. Kendilerine hem iyi okumalar hem de meslek yaşamlarında hep bol şanslar diliyoruz.


Ömer Aydemir

Genel Yayın Yönetmeni
Psikiyatride Güncel

Kazananların Listesi

  • Dr. Hilmi Ertuğ Baki
  • Dr. Selin Akışık Genç
  • Dr. Nihal Serdengeçti
  • Dr. Didem Umutlu
  • Dr. Aybüke Tuğçe Mustan