Psikoteknik Raporlarının Özel Muayenehanelerde Verilmesi Hakkında

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız;
Özel muayenehanelerde psikoteknik raporlarının verilebilmesi ile ilgili  TPD Merkez Yönetim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı ilgili yetkilileri bir görüşme yaptı. Sorunun teknik bir nedenden kaynaklandığı, bu ay içinde sorunun çözüleceği, muayenehanelerden de rapor düzenlenebileceği tarafımıza iletildi.
Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu