TPD ve Türk Psikologlar Derneği Ortak Şube Toplantılarının İlki Samsun'da Gerçekleştirildi..!

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Psikologlar Derneği ortak şube toplantılarından ilki Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.  Her iki derneğin genel başkanlarının da katıldığı toplantıda Türkiye Psikiyatri Derneği Samsun Şube Başkanı, Türkiye Psikiyatri Derneği Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışma Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Aytül Karabekiroğlu, “İntihar Riskinin Değerlendirilmesi  ve İntihar Davranışında BDT Uygulamaları” başlıklı sunumunda katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı.

Doç. Dr. Aytül Karabekiroğlu – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD.

Türk Psikologlar Derneği Samsun Şube Travma Birim Sorumlusu Klinik Psikolog Dr. Necla Afyonkale Talay

Hem psikologların hem de psikiyatristlerin yogun ilgisiyle gerçekleşen toplantıda Türk Psikologlar Derneği Samsun Şube Travma Birim Sorumlusu Klinik Psikolog Dr. Necla Afyonkale Talay “İntihara Kavramsal Yaklaşım ve İntiharı Önleyici Yaklaşımlar” başlıklı sunumunu yaptı.


Ruh sağlığı alanında ortak paydada çalışabilmenin öneminin vurgulandığı toplantının sonunda, dernek yönetim kurulu üyeleri bu etkinliklerin sürmesi konusunda çalışmalara devam edeceklerini bildirdiler.