"Bütün Emekli Hekimlere İlave Ödeme Yapılmalıdır!"

psikiyatri.org.tr /

03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Torba Yasa uyarınca 1.1.2019 tarihinden itibaren emekli hekimlerden bazılarına aylık 1500-2000 lira tutarında ilave ödeme yapılmıştır.
Yasa uyarınca emekli hekimlere verilen ilave ödemenin şartları ve ayrıntıları aşağıdadır :

  1. Bu ilave ödeme sadece; Emekli Sandığına bağlı olarak emekli olanlardan, makam tazminatı almayanlara ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmayanlara verilir.
  2. Emekli olup da muayenehanede çalışanlar herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilmediklerinden bu hekimlere ilave ödeme yapılır,
  3. Herhangi bir şekilde ücretli çalışanlara bu madde uyarınca ilave aylık ödemesi yapılmaz.
  4. Hekimlerin dul ve yetimlerine yapılan ödemede de bu madde ile getirilen ilave ödeme aylık ödeme oranına göre hesaplanıp ödenir,
  5. İlave ödeme 1.1.2019 tarihinden sonra ödenmeye başlamıştır, öncesine ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
  6. 2008 yılından sonra ilk defa memuriyete başlamış olan meslektaşlarımız emekli olduğunda bu ödemeden yararlanamayacaklardır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 2019 yılı itibarıyla emekli hekim maaşlarına yapılacağı duyurulan zamların tüm emekli hekimleri kapsamamasına tepki gösterdi. 04.01.2019 tarihli konuya ilişkin TTB’nin hazırladığı ve internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgi notundan ayrıntılar şöyle :

“Bütün Emekli Hekimlere İlave Ödeme Yapılmalıdır”

Yasa’da, ilave ödemenin, bütün emekli hekimlere değil sadece Emekli Sandığı emeklisi olup, makam tazminatı almayan ve emekli olduktan sonra herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilebilecek şekilde çalışmayanlara verilmesi kararlaştırılmıştır.

İlave ödemeden yararlanabilenlerin sınırlılığı ve emekli hekimler arasında yapılan bu haksız ayrım, Yasa’nın Komisyon görüşmeleri sırasında Türk Tabipleri Birliği tarafından dile getirilmiş ise de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin karşı çıkması sebebiyle bütün emekli hekimlerin yararlanabileceği bir düzenleme yapılmamıştır. 

Emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasında ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü yoktur. Bu nedenle, emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmamalıdır.
Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebebiyle hekimler emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının getirilmesi doğru değildir. Kaldı ki ülkemizde yürütülen sağlık politikası sebebiyle her geçen gün hasta sayısı daha da artmakta, bu yoğun talebe cevap verebilmek için daha çok sağlık çalışanına gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, emekli hekimlere ilave ödeme yapılması için hizmetten çekilmelerini şart koşmak mevcut hekimlerin iş yükünün daha da artmasına veya çalışmayı sürdürerek olağanüstü düşük emekli maaşını almayı sürdürmelerine sebep olacaktır. Diğer yandan, başka meslek gruplarında emeklilikte ödenen bir takım ek zam ve tazminatlar bulunmakta ancak bunlar özelde çalışmaları halinde kesilmemektedir.

Bütün bu haksızlıkların yeni bir yasal düzenlemeyle giderilmesi için Türk Tabipleri Birliği çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın da bu adaletsizliği her zeminde dile getirmeleri suretiyle haksızlığı görünür hale getirme çabamıza destek olmalarında yarar vardır.

TTB; paylaştığı bu bilgi notunda; emekli olup da şartlardan herhangi birini taşımadığı için ilave ödeme alamayan meslektaşlarımızın dava açma sürecinin yürütülmesi ve tabip odası desteği ile ilgili açıklamalara da yer verdi. 
İlgili yazının tamamı, basın açıklaması ve yasa metnine ulaşmak isteyenler için TTB : Bütün Emekli Hekimlere Ödeme Yapılmalıdır! haber linki bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu