Ruh Sağlığı Alanında Çalışanlar İçin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Atölyeleri

psikiyatri.org.tr /

Ruh Sağlığı Alanında Çalışanlar İçin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Atölyeleri

Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği LGBTİ Çalışmaları Birimi ile işbirliği içinde ruh sağlığı alanında çalışanlar için cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili başvurularda verebilecekleri hizmetlere yönelik atölye çalışmaları düzenleyecektir. 2019 yılında beş ardışık oturum halinde gerçekleştirilecek atölyelerle ilgili ayrıntılı bilgi ve program için buraya tıklayınız

Belirli bir tedavi ya da terapi yöntemiyle ilgili eğitim niteliği taşımayan bu atölyeler dizisi, ruh sağlığı alanında çalışanların hizmet verirken cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili başvurularla ilgili hazırlıklı olmalarını desteklemek üzere planlanmıştır. Bu eğitimin katılanları yetkin oldukları veya eğitimini aldıkları uygulamaları sergilerken cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili konularda duyarlı ve bilgili olmalarını sağlaması hedeflenmiştir. Atölyelere gereken devamlılığı gösteren katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Sınırlı katılıma imkan veren programı nedeniyle ilgililerin en geç 7 Ocak 2019 tarihinde bilgi@psikolog.org.tr adresine niyet mektubu ve özgeçmiş (e-mail ve telefon numarası ekleyiniz) yollaması gerekmektedir. Atölye çalışmalarının afişine buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Psikiyatri Derneği