Ulusal Psikoloji Kongresi’nde TPD Paneli: Bilim, Etik, Dayanışma

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Psikologlar Derneği’nin işbirliği içinde çalışmasının yol, yöntem ve ürünlerinden biri de ulusal kongrelerde birbirimizin panellerine yer vermek. Bu kapsamda Ankara’da TED Üniversitesi’nde 15-17 Kasım’da düzenlenen 20. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde bir ‘Türkiye Psikiyatri Derneği’ paneli gerçekleştirildi.Panel, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin yıllardır ısrarcı olduğu üç temel kavram üzerine kuruldu: Bilim, Etik, Dayanışma. Bu konular ruh sağlığı alanındaki diğer aktörlerle neden birlikte çalışmamız gerektiği sorusunun yanıtlarını içerdiği gibi, bu birliktelikle ilgili kılavuzluk da ediyor. ‘Bilim’ konusunda Dr. Koray Başar ruh sağlığı alanında bilimsel olan ve bilimselmiş gibi yapan uygulamaların ayırt edici özelliklerinden ve bununla nasıl mücadele edilebileceğinden bahsetti. ‘Etik’ başlıklı konuşmasında Dr. Cem Atbaşoğlu hem psikoloji hem psikiyatri topluluğunu ilgilendirebilecek ilişki ve etkinlik alanlarındaki etik sorunları, bunların yöntemle ilişkisini tartıştı. Son olarak, Dr. İrem Yıldız ‘Dayanışma’ başlıklı konuşmasında ruh sağlığı çalışanlarının kendi aralarında ve toplumun diğer kesimleriyle bir araya gelme, dayanışma biçimlerini, Psikososyal Dayanışma Ağı başta olmak üzere bu işbirliklerinden neler öğrenildiğini aktardı.Şehir merkezinde gerçekleşen, katılımın ve ilginin yüksek olduğu 20. Ulusal Psikoloji Kongresi süresince TPD yayınlarının sergilendiği ve satın alınabildiği standımız açık kaldı.Türk Psikologlar Derneği yönetimine ve 20. Ulusal Psikoloji Kongresi düzenleme kuruluna davet ve organizasyon için, kongre katılımcılarına ilgileri için teşekkür ederiz. Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Psikologlar Derneği’nin farklı düzeylerde, farklı alanlarda işbirliği ve dayanışmasının önemine inandığımızı, devamlılığı için kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu