10 Ekim Ruh Sağlığı Günü Ortak Basın Açıklamasına Çağrı

psikiyatri.org.tr /

Değerli ruh sağlığı çalışanları,

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde toplum gündemine ruh sağlığı ile ilgili konu ve sorunları taşımayı hedefliyoruz.

Ne yazık ki gün geçtikçe toplumun ruh sağlığının gitgide zedelendiğini ve bunun sonucunda da tekrar bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini gözlemliyoruz.

Son yıllarda,

 • Bireye yönelik şiddetin arttığını
 • Ülkemizin ve dünyanın çocuklar için şiddet, kaybolma, ruhsal, cinsel ve fiziksel istismar nedeniyle tehlikeli bir yer olduğunu
 • Toplum olarak güvensiz, kuşkucu ve öfkeli hale geldiğimizi
 • Bireysel silahlanmanın arttığını
 • Travmatik olayların başında gelen saldırı ve savaş halinin halen durdurulamadığını
 • Sağlıkta şiddetin arttığını

gördük.

Biz ruh sağlığı alanında çalışanlar ve hizmeti kullananlar olarak toplumu ve yöneticileri

 • Ülkemiz insanının ruh sağlığına önem vermeye,
 • Tüm yurttaşlarımızı temel haklarından olan "ruhça ve bedence tam bir iyilik hali olan sağlığı" için,
 • Tüm bu önlemlerin Sağlıkta Şiddet Yasası ile bir zorunluluk haline getirilmesi için,
 • Ruh Sağlığı Yasası’nın artık 2018-2019 yasama döneminde çıkarılması için çalışmalar yapmaya 

çağırıyoruz.

Aşağıda adları sıralanmış dernekler olarak Dünya Ruh Sağlığı günü etkinliklerimiz arasında hem Ankara’da, hem de İstanbul’da eşzamanlı olarak sorun ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak üzere basın açıklaması yapacağız. Toplantıya katılmanız önemlidir.

Saygılarımızla,

 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 • Türk Nöropsikiyatri Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği

Basın Toplantısı:
Tarih: 10 Ekim 2018, Çarşamba
Saat:10:00
Yer:
İstanbul’da
Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi 
Meşrûtiyet mah. Halaskargazi cad. No:128 K:1 Şişli, İstanbul (Site katlı otopark karşısı)
Ankara’da
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi
Tunus Caddesi, 59/5 Kavaklıdere, Ankara