TPD 4. Ulusal Psikiyatri Asistanları Toplantısı İçin Aday Şehir Başvuruları Başlamıştır!

psikiyatri.org.tr /

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi (AHK) üyesi erişkin ve çocuk ve ergen psikiyatri asistanları olarak dördüncü yıllık toplantımızı gerçekleştirmek üzere aday il başvurularını bekliyoruz.

UPAT (Ulusal Psikiyatri Asistanları Toplantısı) yapmaktaki amacımız;

* AHK’yı tanımak ve etkinliklerine katılmak,
* Türkiye’nin pek çok yerinden asistan hekim arkadaşlarımızla iletişim ve dayanışmamızı artırmak,
* Asistanların eğitim ve özlük hakları başta olmak üzere pek çok alanda çözülmeyi bekleyen ortak sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözümler üretmeye çalışmak,
* Farklı şehirlerden asistan hekimlerin tanışmasını sağlamak ve etkileşimi arttırmak,
* Eğitim sürecimizdeki gereksinimleri belirlemek,
* Bilimsel amaçlar doğrultusunda bir araya gelme olanaklarımızı artırmak,
* Katıldığımız ve aktif yürüttüğümüz bilimsel çalışmaları artırmak, 
*Uluslararası düzeyde mesleki becerilerimizi geliştirebilmek,
* TPD kurulları ve TPD birimleri ile etkileşimlerimizi güçlendirebilmek.

İlki Samsun'da yapılan Ulusal Psikiyatri Asistanları Toplantısı’ndan alınan geri bildirimler neticesinde bu toplantının gelenekselleştirilmesinin bizler açısından gerekli hale geldiği düşünüldü, ikincisi Konya’da, son olarak üçüncüsü de Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Bu seneki, dördüncü yıllık toplantımıza ev sahipliği için adayları bekliyoruz!

Aday olacak şehir için gözetilmesi gereken kriterler ve aday başvuru sunumlarının içeriğinin ;

* Ev sahipliğini üstlenen ve düzenleme kurulunda yer alacak istekli arkadaşlarımızın, isimleri, bağlı oldukları kurumlar
* Aday olmakla ilgili motivasyon mektubu
* Konaklama ve toplantı salonu olanaklarını, bütçe, ulaşım ve sosyal program olanaklarını içeren bir sunu şeklinde olması beklenmektedir. 

Adaylık sunumlarını 08.10.2018 tarihine kadar, asistanhekimkomitesi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Başvuru sonuçları değerlendirilip ev sahibi şehir belirlendiğinde duyurulacaktır.

TPD’nin desteği, dayanışmamız, haklarımızı savunacak motivasyonumuz, çalışarak üreteceklerimiz ile 4. UPAT’nda buluşmak dileğiyle!

TPD AHK YK adına,
Nagihan Günal

Soru ve katkılar için ulaşabileceğiniz kişi ve iletişim bilgileri;
Nagihan Günal
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH, İstanbul