10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün teması olan “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” kapsamında Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde 6 Eylül 2018 tarihinde yapılan toplantı tutanağı hk

psikiyatri.org.tr /

                                                                                                                                 11.10.2018

RAPOR

Konu: T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantı

Hazırlayan: Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ ÇETİNKAYA

 

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun kabul ettiği 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması olarak belirlenn “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” kapsamında 6 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen toplantıya Türkiye Psikiyatri Derneği temsilcisi olarak katıldım.

Toplantının amacı gençlerin ruh sağlığını korumak ve güçlendirmek üzere kurumlar arası işbirliğinin kurulması, hizmet ve imkanların paylaşılması, işbirliği içerisinde gençlere yönelik programlar yapılması olarak bildirilmiştir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Lokman Hekim Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya çok sayıda kamu kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşu’ndan temsilciler katılmıştır. Bunlar:

 Gençlik ve Spor Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi ve Jandarma Genel Komutanlığı)

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü)

Milli Eğitim Bakanlığı (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)     

Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı)

Yüksek Öğretim Kurumu

Ankara Psikodrama Derneği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

 Türkiye Psikiyatri Derneği

 

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Füsun Çuhadaroğlu Dünya Sağlık Örgütü tarafından  “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı”  teması belirlenirken ulaşılmaya çalışılan iki amaç olduğu (i. Gençlerin dayanıklılığını arttırmak, ii. Önlenebilir ruhsal hastalıkları önlemek) bilgisini vermiştir. Yapılacak çalışmaların bu bağlamda yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Daha sonra kurumlar ve STK’ların alanda yaptığı çalışmalar ve sağlayabileceği olanaklar hakkında bilgi alınmıştır.

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcisi her ilde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri bulunduğunu, STK’lar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak yerel projeleriyle gençlere ulaşılabileceğini, il olanakları çerçevesinde (toplantı salonlarının, gençlik liderleri) projelere destek olabilecekleri bilgisini vermiştir. Türkiye genelinde yapılan Gençlik Kamplarında dernekler işbirliği ile yapılacak etkinliklere açık olduklarını iletmiştir.

 

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü temsilcisi, ilçe ve il halk kütüphanelerinin yaklaşık 300 tanesinin kısa bir süre içinde “Millet Kıraathaneleri” projesi çerçevesinde 7 gün 24 saat açık olacak şekilde hizmet vermeye başlayacağı bilgisini vermiştir. Ülkemizde bulunan 1150 İl ve İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonlarının ebeveyn ve ergenlerle yapılacak etkinlikler için kullanılabileceğini bildirmiştir.

 

  • Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi 32 bin rehber öğretmen ve 238 Rehberlik Araştırma Merkezi olduğunu, yapılacak ortak projelerin bu sayede ülke çapında uygulanabileceğini bildirmiştir. Ayrıca yeni milli eğitim yaklaşımı hakkında verdiği bilgiye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile ilkokullarda öğleden sonraları kültür, bilim ve sanat etkinliklerine ayrılacaktır. Bu çerçevede yapılacak etkinliklerde STK’lardan destek alınabileceğini belirtmiştir.

 

  • Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi 7 bakanlık, ve 2 STK (Odalar birliği ve Belediyeler Birliği) işbirliği ile 2012’den beri sürdürülen ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Destek Programı) hakkında bilgi vermiştir. Bu projenin Kalkınma Bakanlığı’ndan ödeneği olduğunu ve illerde STK’larla birlikte yerel ÇOGEP projeleri yapılabileceği bilgisini verdi.

 

  • STK temsilcileri yapılacak projelere katkıda bulunacaklarını bildirmiştir. TPD temsilcisi olarak olarak 22 ilde bulunan şubelerimizdeki gönüllülerle projelere katkıda bulunabileceğimizi bildirdim.

Kısa vadeli planlar: Yapılan görüş alışverişi sonucunda 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması olan “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı”  çerçevesinde 10 Ekim tarihinde tüm Türkiye’de ortak ve ses getiren bir etkinlik yapılması planlanmıştır. Bu etkinliğin etiketlemeyi azaltıp katılımı arttıracağı için illerde Gençlik Merkezleri ve İl Halk Kütüphaneleri’nde yapılabileceği görüşü paylaşılmıştır. Böyle bir etkinlik yapılması durumunda dernek olarak nasıl bir destek sunabileceğimizin bilgisinin Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı’na bildirilmesi istenmiştir.

Uzun vadeli planlar: Gençlerin ruh sağlığının güçlendirilmesi konusunda yerelde ve ülke çapında yapılabilecek projeler ve kurumların ve STK’ların verebileceği destekler konusunda Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı’na bilgi verilmesi talep edilmiştir. Yerel veya ülke çağındaki projelerin koordinasyonunun Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yapılacağı bilgisi verilmiştir.

                                                                           

 

                                                                            Saygılarımla

                                                                            Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ ÇETİNKAYA