TPD AHK üyesi meslektaşlarımız için “EMDR Türkiye Derneği Bilimsel Araştırma Koşullu Eğitim Bursu” başvurusu başlamıştır!

psikiyatri.org.tr /

EMDR Türkiye Derneği Bilimsel Araştırma Koşullu Eğitim Bursu Başvuru Formu

EMDR Türkiye Derneği tarafından, psikiyatri asistanlarını  EMDR konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlara teşvik amacı ile bir burs programı organize edilmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) ile bursun duyurulması ve başvuru yapılması aşamalarında işbirliği yapılmıştır. Burs kazananların EMDR Türkiye Derneği tarafından düzenlenen, EMDR Europe Association tarafından tanınan Temel EMDR eğitimlerinin Level 1 kurslarına katılımları desteklenecektir. 2018-2019 yılları içinde düzenlenecek bu eğitimlere*bursiyerler kontenjan durumu uygunluğu olan tarihlerde ikişer kişi halinde katılabilecektir. Burs koşulları aşağıdaki gibidir:
Başvuru:

  • TPD Asistan Hekim Komitesi’ne (AHK) kayıtlı asistan hekimler burs başvurusunda bulunabilecektir. Burs başvurusunun 29.06.2018 tarihi saat 23.59’a kadar Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi mail adresine (asistanhekimkomitesi@gmail.com) yapılması gerekmektedir.
  • Burs başvurusunda kişinin iletişim ve eğitim görmekte olduğu kurum bilgilerinin belirtilmesi, kurumundan alınmış asistanlık süresini bildiren bir belge ve katılmak istediği eğitim dönemini de içeren kısa bir motivasyon mektubunun eklenmesi gerekmektedir. 
  • Bursiyerin 2018 ve 2019 yıllarındaki Level 1 eğitimlerinden birine katılacak şekilde başvurması gerekmektedir. Her eğitime en fazla 2 bursiyer alınabilecektir. Bir tarihteki eğitime ikiden fazla bursiyerin başvurması durumunda eğitimin kontenjan durumu ve Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi tarafından belirlenecek öncelikli başvurular arasında bir seçim yapılacaktır.
  • Başvuru sonuçları TPD AHK mail grubu üzerinden 07.07.2018 tarihinde ilan edilecektir.

Süreç:

  • En fazla ikişer kişi olarak eğitimlere katılacak bursiyerlerden, aynı eğitime katılan iki bursiyer bir eğitim grubu sayılacaktır. Her iki kişilik eğitim grubu için EMDR Türkiye Derneği Bilimsel Araştırma Komitesi tarafından iki danışman belirlenecektir. Danışmanlar ve bursiyerler arasında hipotez belirleme, yayın için hazırlanırken EMDR ile ilgili ve vakalarla ilgili danışmanlık ve sonrası aşamalarında ihtiyaç duyulduğu halde yardım etmek üzere ortak bir iletişim ağı kurulacaktır. Her grup bir çalışma planlayabileceği gibi gruplar birden fazla çalışma da planlayabilecektir.
  • Zorunluk olmamakla birlikte araştırmaların niteliği ve uygulamanın güvenirliği açısından bursiyerlerin Level 2 eğitimlerine ve süpervizyonlara devam etmeleri EMDR Avrupa Derneği tarafından akredite olmuş EMDR Terapisti olmaları teşvik edilmektedir.

Yükümlülükler:

  • Bursiyerin başvurduğu tarihteki eğitime eksiksiz katılması gerekmektedir.
  • Bursiyerin Level 1 eğitimini tamamladığı tarihten sonraki 6 ay içerisinde EMDR konusunda planladığı araştırma ile ilgili  hipotezi ve yöntemini EMDR Türkiye Derneği’ne iletmesi gerekmektedir.
  • Bursiyerin Level 1 eğitimi tamamladığı tarihten sonraki 2 yıl içerisinde EMDR konusunda hazırlayacağı vaka bildirimi, derleme veya araştırma için Journal of EMDR dergisi veya başka bir dergiye “yayın amaçlı” başvurmuş olması gerekmektedir. Bu başvuruya ait, başvurduğuna dair mektubu eğitim aldığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde EMDR Türkiye Derneği sekreteryasına göndermesi gerekmektedir.
  • Eğitim tarihinden sonraki 2 yıl içerisinde yukarıda belirtilen burs koşullarına uymadığı tespit edilen bursiyerlerin, katılmış oldukları eğitimin ücretini ödemeleri gerekmektedir.

* Eğitim Tarihlerine  http://www.emdr-tr. org/category/etkinlikler/ adresinden ulaşılabilmektedir.