TPD Genç Psikiyatristler Komitesi kuruldu!

psikiyatri.org.tr /

Genç psikiyatri uzmanları genç psikiyatristler arasında iletişim ve işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Bu bir araya gelişin ilk ürünü, genç psikiyatristlerin Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yürütme Kurulu’na Genç Psikiyatristler Komitesi işleyişi ile ilgili bir yönerge önerisi sunması oldu. Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yürütme Kurulu’nun 03.06.2018 tarihinde bu yönerge taslağını (http://www.psikiyatri.org.tr/altbirim/204/genc-psikiyatristler-komitesi/belgeler/) onaylamasıyla TPD Genç Psikiyatristler Komitesi resmi olarak kurulmuş oldu.

TPD Genç Psikiyatristler Komitesi’nin kurucu ekibinde Deniz Ceylan, Gamze Erzin, Necip Çapraz, Oğuzhan Kılıncel ve Şevin Hun Şenol görev aldı. TPD Genç Psikiyatristler Komitesi’nin öncelikli gündemleri genç psikiyatristlerin özlük hakları,  mesleki ve akademik gelişimleri ile ilgili sorunlarını belirlemek; bu sorunlara ortak çözümler bulmak olacak. TPD Genç Psikiyatristler Komitesi psikiyatrinin bugününü ve geleceğini, ruh sağlığı politikalarını, ülkemizde ve dünyada genç psikiyatristlerin ruh sağlığı hizmetlerini verirken yaşadıkları sorunları tartışacak, var olan sorunlara çözümler üretmek için çaba gösterecek.

TPD Genç Psikiyatristler Komitesi kurucu üyeleri bu girişimin sadece meslek hayatına yeni başlamış psikiyatri uzmanlarının seslerini duyurmasına olanak sağlamakla kalmayacağını, psikiyatristlerin meslek örgütüne dinamizm katacağını ve ülkemiz psikiyatri ortamına katkı sunacağını ifade ederek, tüm genç psikiyatri uzmanlarını bu girişime destek olmaya çağırdılar.

TPD Genç Psikiyatristler Komitesi ile iletişim kurmak için komitenin dernek web sitesindeki sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

http://www.psikiyatri.org.tr/altbirim/204/genc-psikiyatristler/